×

Program 500+ ulegnie zmianie? Chodzi o wzrost wypłacanego świadczenia

Inflacja sprawiła, że świadczenie 500 plus nie jest już tak dużym wsparciem dla rodzin, jak jeszcze przed rokiem. Ekonomiści sugerują, że wskazana byłaby waloryzacja programu 500 plus.

Zmiany w programie 500 plus

Kilka miesięcy temu Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz  zapowiedziała, że rząd nie będzie już wdrażał jakichkolwiek nowych programów pomocowych oferujących pieniądze. Pojawia się jednak wśród ekspertów wiele stwierdzeń sugerujących, że pewne zmiany w istniejącym programie są wręcz niezbędne. Główny ekonomista Pekao SA uważa, że świadczenie powinno mieć różną wysokość w zależności od tego czy rodzice pracują. Zgodnie z jego propozycją, 600 złotych przysługiwałoby osobom pracującym podczas, gdy niepracujący mogliby liczyć na jedynie 400 złotych. Taka modyfikacja mogłaby zmniejszyć ilość osób, które traktują pobieranie tego typu świadczeń jako sposób na wygodne życie. Nowa regulacja nie obowiązywałaby w stosunku do matek wychowujących kilkoro dzieci lub tych, które nie mogą podjąć pracy ze względu na niepełnosprawność dziecka. Aż 44 procent osób biorących udział w ankiecie jest zdania, że 500 plus powinno być poddawane corocznej waloryzacji. Świadczenie miałoby rosnąć analogiczne do np. emerytur czy rent.

Zmiany są realne

Zgodnie z wyliczeniami, waloryzacja 500+ kosztowałaby Polskę 3 miliardy złotych. W rezultacie, rodziny dostawałyby co miesiąc ponad 535 zł. Program razem z waloryzacją kosztowałby nas 43 miliardy złotych rocznie. Wydaje się mało prawdopodobne, aby nasz kraj było stać na tak ogromne wydatki, biorąc pod uwagę spore straty spowodowane przez epidemię koronawirusa, w tym wypłacane w ramach tarczy antykryzysowej tzw. świadczenia postojowe. Sporym obciążeniem dla budżetu jest także nowy program 1000+, który będzie kosztował około 7 miliardów złotych. Już kilka miesięcy temu Elżbieta Rafalska wypowiadała się na temat możliwych zmian w programie Rodzina 500 plus.

Przyjdzie taki moment, w którym trzeba będzie się zastanowić nad tym, czy kryterium dochodowe będzie podlegało zmianie, weryfikacji.

Ekonomista Paweł Majewicz uważa, że 500 plus nie powinno podlegać waloryzacji, ponieważ nie jest świadczeniem wypracowywanym przez ludzi je pobierających.

To byłoby niedobre rozwiązanie, ponieważ kwota z programu 500+ to nie są środki, które dana osoba wypracowuje przez lata, tak jak wypracowuje emeryturę.

Fotografie: Twitter.com

Może Cię zainteresować

zamknij