×

Nagłe zmiany w dopłatach do węgla. Wiele osób nie dostanie obiecanych pieniędzy

Zmiany w dopłatach do węgla stają się faktem. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało tzw. „Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego”. Poradnik jest odpowiedzią resortu na liczne pytania z urzędów gmin o nieścisłości w ustawie. Teraz rozpatrujący wnioski urzędnicy mają trzymać się ściśle określonych wytycznych. Nieoficjalnie mówi się, że mają one na celu ukrócić szeroko komentowane próby wyłudzania pieniędzy.

Czym jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to bezzwrotne wsparcie od państwa dla gospodarstw domowych w wysokości 3000 złotych na czas nadchodzącej zimy. Pieniądze przysługują tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. W przypadku ubiegania się o dodatek węglowy nie ma kryterium dochodowego. Co więcej, dodatek przysługuje także tym gospodarstwom, które zakupiły już węgiel.

Wniosek o dodatek węglowy można składać składać od 17 sierpnia do 30 listopada, online, osobiście lub za pomocą poczty.

Kilka wniosków na jeden piec

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że wnioski o dodatek węglowy nie będą kontrolowane.

Nie wyobrażam sobie, że urzędnik rusza do poszczególnych mieszkań, liczy mieszkańców, sprawdza kotły. Nie jesteśmy państwem policyjnym

– oznajmiła podczas jednej z konferencji prasowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Fakt ten postanowiło wykorzystać wielu Polaków z nadzieją, że uda im się kilkukrotnie pobrać pieniądze na jeden piec. Jak to wytłumaczyć? Otóż zgodnie z przepisami pieniądze trafią na gospodarstwo domowe (także jednoosobowe), które korzysta z jednego z ww. źródeł ciepła – w ustawie mowa jest o dodatku na gospodarstwo domowe, a nie na źródło ciepła, czyli piec. Wystarczyło zadeklarować zatem, że każdy z mieszkańców danego budynku stanowi odrębne gospodarstwo domowe. Pieniądze tym samym powinny należeć się na każdy złożony wniosek. 

Zmiany w dopłatach do węgla

„Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego” ma za zadanie rozwiać wątpliwości urzędników rozpatrujących wnioski. Te tyczą się m.in. prób wyłudzeń pieniędzy od państwa. Z zapisków dowiadujemy się, że informacje przedstawione we wniosku są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oznacza to, że organy są uprawnione do podjęcia określonych czynności w przypadku prób wyłudzeń.

Gospodarstwo domowe w ustawie

W poradniku zwrócono także uwagę na pojęcie, jakim jest gospodarstwo domowe. Można się domyśleć, że jest to odniesienie do prób złożenia kilku wniosków na jeden piec przez kilku mieszkańców. Z poradnika wynika, że przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym, rozumie się:

  • osobę fizyczną, samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Oznacza to tyle, że nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym bądź budynku jednorodzinnym prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstwo domowych. Z drugiej zaś strony dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych, w przypadku gdy dom ten ogrzewany jest paliwami stałymi. Każde gospodarstwo domowe w budynku wielorodzinnym powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy.

Rozdzielność majątkowa

Kwestia rozdzielności majątkowej nie ma znaczenia w procesie przyznawania dodatku węglowego. Decydujące jest czy małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i kwestia rozdzielności majątkowej nie powinna mieć przy tym znaczenia

– czytamy w „Poradniku dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego”.

Póki co nie wiadomo, jak potraktowane zostaną złożone już wnioski, które wedle opublikowanego poradnika nie powinny zostać rozpatrzone pozytywnie.

Źródła: www.fakt.pl

Może Cię zainteresować