×

Wybory prezydenckie są ważne. Sąd Najwyższy rozstrzygnął

Wybory prezydenckie są ważne – zdecydowała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Aż 88 proc. protestów wyborczych uznano za niedopuszczalne z przyczyn formalnych. Pozostałe uznano za niemające wpływu na wynik.

Protesty wyborcze

3 sierpnia mija termin ogłoszenia przez Sąd Najwyższy decyzji w sprawie ważności wyborów prezydenckich, których I tura odbyła się 28 czerwca a II 12 lipca. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpatrywała ważność wyborów na podstawie raportu Państwowej Komisji Wyborczej, która nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które mogłyby wywrzeć wpływ na wynik głosowania i wybór prezydenta oraz protestów wyborczych.

Chociaż wpłynęła ich rekordowa ilość, 88 proc. z nich uznano za niedopuszczalne, czyli nie nadano im dalszego biegu. Jak wyjaśnił sędzia Paweł Księżak, chodziło o powody formalne: złożenie protestu po wyznaczonym terminie albo przez osoby nieuprawnione. Odrzucano również protesty, podnoszące kwestię nierównego traktowania kandydatów w mediach lub finansowania kampanii wyborczej.

Wybory prezydenckie są ważne

Spośród złożonych 5,8 tysięcy protestów, za uzasadnione uznano te, które dotyczyły sposobów dostarczania pakietów wyborczych. Okazuje się, zdarzało się, że nie dostarczono ich w ogóle lub dostarczono w stanie niekompletnym. Za zasadne uznano również protesty dotyczące nieumieszczenia w spisie wyborców lub wprowadzenia w błąd w kwestii dopisania się do spisu. Żaden z tych przypadków nie został uznany za mogący wpłynąć na wynik wyborów.

Przedstawiciel Prokuratora Generalnego Robert Hernand stwierdził, że w oparciu o sprawozdanie PKW i rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w sprawie protestów wyborczych, podtrzymuje swoje stanowisko i prosi o stwierdzenie ważności wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta.

Źródła: wiadomosci.gazeta.pl, www.fakt.pl

Może Cię zainteresować