×

Powrót dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Kto może liczyć na wsparcie finansowe?

Powrót dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rada Ministrów podjęła zaskakującą decyzję. Rodzice znów otrzymają rekompensatę za czas spędzony z dziećmi w domu w związku z powrotem nauki zdalnej. Na jaką sumę mogą liczyć?

Wsparcie dla rodziców

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przekazała informację, która ucieszy wszystkich rodziców dzieci uczących się zdalnie. W związku ze zmianą trybu edukacji, wynikającą z zaostrzenia epidemii COVID-19, Rada Ministrów postanowiła wznowić wypłaty zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że pieniądze otrzymają rodziny, w których dzieci uczą się zdalnie w okresie od 20 grudnia do 9 stycznia.

Minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg powiedziała:

Rada Ministrów podjęła decyzję o przyznaniu rodzicom uczniów do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas nauki zdalnej od 20 grudnia do 9 stycznia.

Decyzja wynika z powrotu nauczania zdalnego. We wtorek, 14 grudnia 2021 roku w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o przywróceniu świadczenia.

Powrót dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Dodatkowy zasiłek otrzymają rodzice oraz opiekuni dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci do lat ośmiu, którzy ze względu na naukę zdalną postanowią pozostać w domu. Wsparcie po raz pierwszy wprowadzono w ubiegłym roku. Wówczas zasiłek opiekuńczy przysługiwał m.in. w sytuacji, gdy doszło do zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki z powodu koronawirusa.

Świadczenie stanowi 80 proc. wynagrodzenia. Do tej pory zasiłek wypłacany był za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka. Wlicza się w to również dni ustawowo wolne od pracy. Rodzice mieli możliwość korzystania z zasiłku bez uszczerbku na limicie 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, który należy się im na tzw. ogólnych zasadach.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w momencie, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom lub dorosłym niepełnosprawnym stosownej opieki. O świadczenie mogą ubiegać się rodzice dzieci w wieku do lat 8. Do wsparcia mają również prawo rodzice dzieci:

  • w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Oprócz tego zasiłek mogą otrzymać ubezpieczeni rodzice oraz opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, które nie mają możliwości wykonywania z pracy w związku z obowiązkiem opieki. Zasiłek nie może zostać przyznany, jeśli drugi z rodziców dziecka może się nim zająć. Przeszkodą do wypłaty świadczenia jest także sytuacja, w której szkoła zapewni dziecku opiekę zastępczą.

Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu), Twitter, Facebook

Może Cię zainteresować