×

Zmiany w kościele z powodu koronawirusa. Nowe wytyczne Konferencji Episkopatu Polski

Zmiany w kościele z powodu koronawirusa. Nadzwyczajne spotkanie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zaowocowało wydaniem komunikatu w sprawie wprowadzenia środków ostrożności mających na celu opanowanie obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Jego treść będzie szokująca dla większości wiernych.

Zmiany w kościele z powodu koronawirusa

Po tym, jak w Polsce odnotowano pierwszy śmiertelny przypadek zakażenia koronawirusem oraz zdiagnozowano kolejnych chorych w kierunku COVID-19, panika wśród społeczeństwa sięgnęła zenitu.

W związku z tym, w działania prewencyjne włączył się nie tylko rząd, ale również duchowieństwo. Aby uchronić wiernych przed zachorowaniem, KEP wydała oficjalny komunikat dotyczący uczestnictwa w Mszach świętych.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Dokument składa się z czterech podpunktów, w których zebrano najważniejsze informacje na temat tego, jak będą funkcjonowały kościoły w trakcie epidemii.

W pierwszym paragrafie opisano przypadki, w których osobom nieuczestniczącym w nabożeństwie niedzielnym będzie przysługiwać dyspensa. Oznacza to, że brak pojawienia się na mszy świętej nie będzie skutkował grzechem. Jednak zalecane jest kontynuowanie modlitw w domowym zaciszu i zachowanie łączności duchowej poprzez korzystanie z rozwiązań XXI wieku w postaci transmisji radiowych, internetowych bądź telewizyjnych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Nowe zasady obowiązujące w kościołach

Drugi punkt rozporządzenia dotyczy zasad przestrzegania higieny. Są one bardzo restrykcyjne i wiele osób może być zdziwionych, ale w obecnej sytuacji tego typu postępowanie jest niezbędne.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Nie zabrakło również miejsca na zapewnienie, że bez względu na epidemię, wierni mogą liczyć na odwiedziny ze strony księży oraz w razie potrzeby udzielenie sakramentu namaszczenia chorych.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

Kościół jest zmuszony zawiesić i przesunąć w czasie planowane pielgrzymki oraz zbiorowe uroczystości.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Modlitwy o zdrowie

KEP apeluje, aby ludzie wykazali się solidarnością zwłaszcza z osobami starszymi i potrzebującymi. Wskazana jest przede wszystkim pomoc w zakupach, aby ograniczyć do minimum opuszczanie domów przez osoby w podeszłym wieku. Duchowni proszą, aby wszyscy wierzący odmawiali modlitwy w intencji ochrony przed chorobami oraz prosili o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas.

Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

W Polsce epidemia koronawirusa dopiero nabiera tempa. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski stara się uspokoić Polaków i zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Przewiduje się, że już wkrótce ilość zakażeń sięgnie setki. Obecnie osoby, z chorobą SARS-CoV-2 przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy
Fotografie: Freepik (miniatura wpisu), Pixabay

Może Cię zainteresować

zamknij