×

GIS apeluje i wycofuje produkt spożywczy. Jeśli go nabyłeś pozbądź się go natychmiast!

Zarodki przenne wycofane przez GIS

GIS alarmuje! Zarodki pszenne nie nadają się do spożycia. Wszystko przez bardzo trujący pierwiastek chemiczny wykryty w pudełkach z produktem.

Zarodki pszenne wycofane przez GIS

Oficjalne oświadczenie pojawiło się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na jego Facebooku. Dotyczy popularnych zarodków pszennych:

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu kadmu (0,340 mg/kg ± 0,019 mg/kg) w próbce produktu. Szczegóły dotyczące produktu: Produkt – Zarodki Pszenne Prażone Producent – KUBARA Sp. z o.o. ul. Bema 32, 42-202 Częstochowa Numer partii – 10.02.2020 Data minimalnej trwałości – 10.02.2020.

Jak czytamy w dalszej części komunikatu, poinformowano firmę o szkodliwości produktu. Wstrzymano dystrybucję niebezpiecznej żywności:

Firma KUBARA Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji o wykrytej niezgodności poinformowała swoich klientów o zaistniałej sytuacji i konieczności zablokowania kwestionowanego produktu. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że produkt oznaczony datą minimalnej trwałości 10.02.2020 został wycofany z obrotu. Część partii została jednak sprzedana konsumentom. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Niebezpieczny związek chemiczny

Kadm jest pierwiastkiem niezwykle toksycznym i to wielokrotnie bardziej niż arsen! Uszkadza nerki – niszczy kłębuszki i kanaliki nerkowe, powoduje anemię, choroby kostne (osteoporozę), zaburzenia powonienia, białkomocz. Zmniejsza wydzielanie insuliny, zwiększa utlenianie lipidów (co prowadzi do zwiększonego wytwarzania wolnych rodników). Oddziałuje też niekorzystnie na układ krążenia.

Kadm odkłada się również w łożysku matek palących w czasie ciąży lub w inny sposób narażonych na wyższe stężenia tego metalu. Może on zmieniać funkcję i strukturę łożyska, zaburzając rozwój płodu. Podawanie związków kadmu ciężarnym samicom szczurów powodowało ciężkie wady u potomstwa, takie jak brak oczu, wodogłowie, przepuklinę mózgową, brak kości śródstopia. Stwierdzono również u szczurów rakotwórcze działanie kadmu.

Zalecamy pozbycie się tych produktów. Nawet minimalne ilości kadmu mogą być niebezpieczne!

Źródła: gis.gov.pl, finanse.wp.pl, www.se.pl
Fotografie: Facebook, Pixabay, Gis.gov.pl

Może Cię zainteresować