×

Wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków. W grupach maksymalnie do 12 dzieci

Wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków. Zalecenia, do których muszą się dostosować placówki otwierane 6 maja zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Inspekcja Sanitarna. Dotyczą one m.in. zachowywania odpowiedniego dystansu, dezynfekcji i pierwszeństwo w opiece dla dzieci niektórych rodziców.

Wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków – ile dzieci w salach?

Zgodnie z decyzją rządu, ponowne otwarcie przedszkoli i żłobków jest możliwe od 6 maja. Jednak placówki, które podejmą decyzję o wznowieniu pracy muszą dostosować się do wytycznych przeciwepidemicznych opracowanych przez GIS. Szykują się więc spore zmiany!

Jedna z najważniejszych wytycznych dotyczy liczebności grup. Po 6 maja grupa może liczyć maksymalnie 12 dzieci. Jedynie w pewnych uzasadnionych przypadkach i za zgodą organu prowadzącego, grupę można powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci.

Higiena i izolacja

Grupy nie powinny mieć ze sobą styczności. Jedna grupa powinna przebywać w stałej, wyznaczonej sali, przy czym pomieszczenie przynajmniej raz na godzinę powinno być wietrzone. Sanepid zaleca, by do konkretnej grupy przyporządkowany był również stały opiekun. Z dziećmi powinny pracować osoby poniżej 60. roku życia.

Minimalna przestrzeń do zabawy i opieki, to przynajmniej 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. Warto również dodać, że do tej przestrzeni nie wlicza się pomieszczeń takich jak kuchnia, łazienka czy stołówka. Opiekunowie muszą także zadbać o higienę wśród dzieci i regularnie przypominać o dokładnym myciu rąk.

Dzieci nie pobawią się pluszakami

W najbliższym czasie najmłodsi nie pobawią się pluszakami. W sali, w której będą przebywać dzieci, nie może być zabawek, ani innych przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować lub wyprać.

Wszystkie pozostałe zabawki i sprzęty, np. piłki, obręcze, skakanki i pozostałe przybory sportowe, powinny być dokładnie czyszczone i dezynfekowane. Warto dodać, że dzieci nie powinny również przynosić swoich zabawek i zbędnych przedmiotów.

Placówki powinny zadbać również o dezynfekcję poręczy, klamek, blatów i innych powierzchni płaskich. Przy tym dezynfekcję należy przeprowadzać tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków, służących do dezynfekcji.

Dystans dzieci, rodziców i opiekunów

Od 6 maja obowiązuje zasada, że na 15 mkw. w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem. Opiekunowie dzieci powinni pilnować zachowania odpowiedniej odległości – przynajmniej 1,5 m od siebie.

Rodzice i pozostali, którzy przyprowadzają lub odbierają dzieci, nie powinni podchodzić do grupy dzieci, ani ich opiekunów, na odległość mniejszą niż 2 metry. Przy tym każdy powinien pamiętać o maseczkach i rękawiczkach ochronnych oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku.

Również personel kuchenny czy pomocniczy, nie może kontaktować się z dziećmi i ich opiekunami.

Sanepid rekomenduje też zakup przynajmniej jednego termometru na grupę, najlepiej bezdotykowego. Opiekun powinien mieć zgodę od rodzica na mierzenie temperatury dziecku.

Jeśli wystąpią niepokojące objawy chorobowe, dziecko należy odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych, a także niezwłocznie skontaktować się z rodzicami, by dziecko odebrali.

Które dzieci mają pierwszeństwo?

Według ogólnych wytycznych, w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają też dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tyle teorii – chciałoby się powiedzieć. A jak będzie w praktyce?

*Zdjęcia mają charakter poglądowy
Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu), Pixabay

Może Cię zainteresować

zamknij