×

Ukraina pozwie Polskę? Nasz sąsiad nie wyklucza sporu sądowego

Czy Ukraina pozwie Polskę? Z pewnością nie można tego wykluczyć. Jak podaje portal rp.pl, „Ukraina domaga się od Polski 200 tys. zezwoleń na międzynarodowe przewozy ciężarowe i zamierza wykorzystać wszystkie istniejące mechanizmy, łącznie z wniesieniem sporu do sądu”.

Czego dotyczy spór?

W 2016 roku Ukraina dostała od Polski 200 tys. zezwoleń na międzynarodowe przewozy ciężarowe. Dwa lata później nasz kraj ograniczył ich liczbę do 160 tys. W ocenie ukraińskiego ambasadora ograniczenie liczby zezwoleń przyczynia się do spowalniania wzrostu gospodarki naszego sąsiada. Czego chce więc Ukraina?

Ukraina domaga się od Polski 200 tys. zezwoleń na międzynarodowe przewozy ciężarowe i zamierza wykorzystać wszystkie istniejące mechanizmy, łącznie z wniesieniem sporu do sądu

– przekazał portal rp.pl.

Ile zezwoleń na międzynarodowe przewozy ciężarowe wykorzystują Polacy?

Od lat istnieje nierównowaga w wykorzystywaniu zezwoleń. Polscy przewoźnicy wykorzystują rocznie 60-90 tys., zatem nie ma mowy o blokadzie ukraińskiej wymiany handlowej

– zauważa rp.pl.

Ukraina pozwie Polskę?

Andrij Deszczyca, ukraiński ambasador w Polsce, udzielił wywiadu dla agencji Ukrinform. Jego słowa zacytował portal rp.pl. Polityk oznajmił, że Ukraina jest „zdeterminowana, aby bronić interesów swoich przewoźników i chce przywrócenia liczby zezwoleń do poziomu, jaki miała Ukraina przed wejściem w życie umowy o wolnym handlu między Ukrainą a UE”. Jak Ukraina chce rozwiązać spór?

W tym celu zamierzamy zaangażować wszystkie istniejące mechanizmy, ale oczywiście zaczniemy od negocjacji i konsultacji z polskimi partnerami (…) Postaramy się znaleźć kompromis w warunkach, w których istnieje już poważna konkurencja między ukraińskimi i polskimi przewoźnikami

– stwierdził Deszczyca.

Ze słów Deszczycy jasno i wyraźnie wynika, że brane jest pod uwagę rozwiązanie sporu drogą sądową. Zauważa, że „spory sądowe nie są katastrofą” i dodał, że mają one miejsce także w stosunkach między państwami europejskimi.

Co na to strona polska?

Głos zabrał już wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Póki co na próżno szukać jednak w jego wypowiedzi konkretów. Polityk zauważył, że trzeba znaleźć w sprawie sporu „złoty środek”.

Tak by z jednej strony nie zakłócać możliwości przewozowych i handlowych naszym partnerom z Ukrainy, z drugiej musimy brak pod uwagę oczekiwania polskich przewoźników.

Będziemy informować Was na bieżąco, jakie będą następstwa wspomnianego sporu.

Źródła: dorzeczy.pl
Fotografie: www.piqsels.com

Może Cię zainteresować