×

Trwają kontrole płatności abonamentu! Kogo sprawdzą w pierwszej kolejności?

Trwają kontrole opłat RTV, których celem jest sprawdzenie, czy osoby, które posiadają w domu telewizory lub radioodbiorniki, opłacają abonament RTV. Kto może spodziewać się kontroli i z jaką karą trzeba się liczyć?

Trwają kontrole opłat RTV

W Polsce trwają kontrole, których celem jest zweryfikowanie, czy osoby, które posiadają w domu telewizor lub radioodbiornik, opłacają abonament RTV. To nic innego, jak abonament radiowo-telewizyjny — opłata, która ma na celu realizację misji publicznej telewizji i radia. „Misja” to słowo klucz, bo oglądając telewizję i słuchając radia, można się mocno zastanowić, na czym polega wspomniana „misyjność”. Ale nie to jest przedmiotem kontroli, a widmo kary nie wisi nad tymi, którzy serwują ludziom wątpliwej jakości program. Powody do obaw mają natomiast ci, którzy nie opłacają abonamentu.

Przypomnijmy: abonament nałożony jest ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych i jest on obowiązkowy. Istnieją jednak pewne wyjątki. Kto jest zwolniony z opłat?

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia i pobierają niską emeryturę — taką, której miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia
  • niezdolni do pracy i osoby z pierwszą grupą inwalidzką
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
  • kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi (a także ich rodziny)
  • bezrobotni
  • osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych (m.in. zasiłku stałego czy przedemerytalnego).
Pixabay

Pixabay

Ponad 700 zł kary

Warto podkreślić, że opłacanie telewizji kablowej lub platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV!

Kary pieniężnej mogą się spodziewać osoby, które zakupiły telewizor lub radioodbiornik, ale tego nie zgłosiły. W przypadku tych osób kara może wynieść nawet 30-krotność miesięcznego abonamentu RTV za telewizor i radio lub sam telewizor. Konkretnie, w 2022 roku jest to kwota 735 zł. Osoby, które od lat konsekwentnie unikają płacenia abonamentu, mogą się spodziewać wezwania do zapłaty, przesłanego przez Pocztę Polską. Po otrzymaniu takiego wezwania należność należy uregulować w ciągu tygodnia.

KarY mogą się spodziewać również osoby, które w przeszłości posiadały telewizor, ale później pozbyły się go i nie wyrejestrowały odbiornika.

A co, jeśli ktoś otrzyma wezwanie do zapłaty i nie ureguluje należności? Ignorowanie tematu nic nie da, ponieważ w takim przypadku musimy się liczyć z otrzymaniem pisma z urzędu skarbowego. W sytuacji podbramkowej można próbować rozłożyć płatność na raty bądź umorzyć ją ze względu na trudną sytuację finansową.

Ściągalność abonamentu w Polsce od wielu lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. W ubiegłym roku nałożono 122 tys. kar!

Fotografie:

Może Cię zainteresować