×

Tarcza antykryzysowa. Niekorzystnych zmian dla pracowników będzie jeszcze więcej

Sejm prowadzi już prace nad tarczą antykryzysową 3.0. Wiadomo, że będzie dotyczyła nowych rozwiązań dla firm oraz zmian w kodeksie pracy. Pojawiły się informacje, że wkrótce pojawi się kolejna wersja tarczy antykryzysowej, poszerzona o dodatkowe regulacje.

Tarcza antykryzysowa 4.0

W ciągu ostatnich dni rząd był zmuszony wycofać się z najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań, które budziły sprzeciw społeczeństwa. Należały do nich m.in. możliwość zwolnienia pracownika, który posiada „inne źródła utrzymania” oraz osób, które są już w wieku emerytalnym. Nie oznacza to jednak, że rząd całkowicie zaprzestał tworzenia projektów w tym obszarze. Co więcej, już w tym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów ma rozpocząć pracę nad tarczą antykryzysową 4.0. W projekcie nie będzie miejsca na zapis umożliwiający łatwe cięcia pensji o 10 % bez pytania pracowników o zgodę oraz możliwość zwalniania ludzi mailem i wysyłania na obowiązkowy urlop bieżący. Niemniej jednak, rząd nie zrezygnował ze wszystkich zmian. W najnowszym projekcie ma się znaleźć m.in. ograniczenie wysokość odpraw i odszkodowań do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia. „GW” pisze:

Wprowadzono też zmiany w Funduszu Socjalnym. Dziś pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych fundusz taki jest tworzony bez względu na liczbę pracowników. (…) W nowej ustawie pozwolono szefowi firmy zrezygnować na czas epidemii z tworzenia funduszu. Wystarczy że firmie spadną obroty.

Wprowadzone zmiany umożliwiają wysłanie pracownika, bez jego zgody, na 30 dni zaległego urlopu. Uzasadnienie rządu jest szokujące.

Zakłada się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownicy wykazywać będą zmniejszone zainteresowanie wykorzystywaniem prawa do urlopu wypoczynkowego. (…) Skutkiem tego może być kumulacja urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. W związku z tym nie ma uzasadnienia do utrzymywania rozwiązania, w którym możliwość odbierania takich urlopów stanie się możliwa dopiero po 30 września bieżącego roku bądź w następnych lat kalendarzowych.

Fotografie: Twitter (miniatura wpisu), Twitter.com

Może Cię zainteresować