×

Skandal w Kaliszu. Wycieczka warunkiem do bierzmowania, a płacą za nią rodzice

Wycieczka warunkiem do bierzmowania? Brzmi jak absurd, ale taki warunek muszą spełnić uczniowie jednej ze szkół w Kaliszu chcący przyjąć wspomniany sakrament. Oburzenie podsyca fakt, że muszą zapłacić za nią rodzice, którzy dodatkowo mają towarzyszyć swoim dzieciom. „Kościół nam robi łaskę?” – pytają.

Sakrament bierzmowania

Bierzmowanie stanowi przejście w wiarę dojrzałą, dlatego do sakramentu wtajemniczenia mogą przystąpić ci, którzy chcą rozwijać w sobie wartości chrześcijańskie i spełniają określone warunki.

W Kościele Rzymskokatolickim do bierzmowania dopuszczani są kandydaci w wieku 14-18 lat. Z reguły młodzież przyjmuje sakrament przed zakończeniem ósmej klasy szkoły podstawowej. Warunkiem przyjęcia bierzmowania jest w pełni świadoma, osobista decyzja. Ponadto w dniu przyjęcia sakramentu należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanych i zdolnym do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Zdarza się natomiast, że niektórzy duchowni mają swoje własne kryteria i wymagania. Tak było w Kaliszu.

Wycieczka warunkiem do bierzmowania

Rodzice, którzy zapisali swoje dzieci na przygotowania do bierzmowania w Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu, łapią się za głowę, kiedy patrzą na pełną listę obowiązków. Na liście kryteriów znalazły się m.in.: zgłoszenie się na rozmowę indywidualną w zaproponowanych terminach, regularna wizyta na mszy świętej o godz. 9:00 czy uczęszczanie na spotkania całej grupy. Na tym nie koniec…

Największym zaskoczenie, a zarazem oburzenie rodziców budzi „aktywne uczestnictwo w kursie ewangelizacyjnym EUREKA w dniach 25-27 listopada w Zduńskiej Woli”. Jakby tego było mało, za wszystko muszą zapłacić rodzice (zwracane są jedynie koszty transportu), którzy dodatkowo podczas wycieczki mają obowiązek towarzyszyć swoim dzieciom, tj. zapewniać im opiekę i wyżywienie.

Jeśli dziecko nie pojedzie, nie będzie dopuszczone do bierzmowania. Kościół nam robi łaskę? To jest sakrament, który powinni przyjąć wszyscy chętni. A kościół odmawia nam tego sakramentu. Dużo się teraz mówi, że wiele dzieci przestaje chodzić na religię. Ja wcale się nie dziwię, skoro tak traktują wiernych

– napisała matka jednego z nastolatków do jednego z lokalnych serwisów.

Czy zatem jeśli rodzice nie będą towarzyszyli dziecku w wycieczce, ksiądz nie dopuści danego ucznia do bierzmowania? Jak podał portal faktykaliskie.info, rozmowie z dziennikarzami duchowny odpowiedział, że w takim przypadku „parafia indywidualnie rozpatrzy takie sytuacje”.

Oświadczenie i sprostowanie parafia

W związku z szumem związanym z wymaganiami duchownego w stosunku do uczniów, którzy chcą przystąpić do bierzmowania, parafia wydała oświadczenie. Zawarła w nim małe sprostowanie w odniesieniu do doniesień medialnych.

Trwają zapisy na spotkania przygotowujące do przyjęcia do bierzmowania i po ich zakończeniu, 20 listopada odbędzie się Spotkanie Rodziców, na którym będzie przedstawiony ramowy program przygotowań i szczegóły KURSU ewangelizacyjnego EUREKA w Zduńskiej Woli.
Pragniemy sprostować, że koszt za 3 dniowy pobyt zawiera w cenie również wyżywienie. Będziemy prosić 4-5 rodziców do pomocy w opiece nad młodzieżą podczas wyjazdu, a nie ma obowiązku wyjazdu wszystkich rodziców.
Koszt przejazdu pokrywa parafia.
A sam Kurs jest częścią obowiązkową (poza sytuacjami losowymi) programu

– czytamy w oświadczeniu.

Źródła: www.o2.pl
Fotografie: Facebook (miniatura wpisu), www.facebook.com

Może Cię zainteresować