×

Rozszerzenie kryterium podejrzanych o COVID-19. Nie tylko pobyt za granicą i kontakt z zakażonym

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że rozszerzono kryteria dla których można uznać osobę za potencjalnie zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2. Jakie objawy obserwuje się przy zakażeniu koronawirusem? Na co powinniśmy zwracać uwagę?

Rozszerzenie kryterium podejrzanych o COVID-19

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o poszerzeniu kryteriów dzięki którym, możemy zostać uznani za zarażonych koronawirusem. Jak na swojej stronie poinformował Główny Inspektorat Sanitarny:

Uwaga – rozszerzenie kryterium przypadku podejrzanego o COVID-19 – osoby w nagłym stanie zagrożenia życia lub zdrowia z objawami niewydolności oddechowej – są traktowane jako podejrzane o Covid-19 – bez konieczności spełnia kryteriów epidemiologicznych!

Wcześniej kryteria były dwa

Wcześniej kryteria były dwa i dotyczyły osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa. Dotyczyły również osób, które miały styczności z zakażonym. Przy czym podkreślono, że postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne. Zgodnie z wykazem GIS i stroną rządową:

Kryteria kliniczne spełnia:

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka

– kaszel

– duszność

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała
co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2

– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Źródła: twitter.com, tvnmeteo.tvn24.pl
Fotografie: Pixabay

Polecane

Może Cię zainteresować