×

Odmowa pójścia do pracy przez koronawirusa. W pewnych przypadkach jest to możliwe!

Odmowa pójścia do pracy przez koronawirusa? Czy pracownik ma taką możliwość i jak powinien reagować oraz działać pracodawca?

Odmowa pójścia do pracy przez koronawirusa

Epidemia koronawirusa dotyka kolejne kraje na świecie i pracodawcy zastanawiają się jak reagować w takim przypadku. Dlatego Główny Inspektorat Pracy na swojej oficjalnej stronie internetowej wydał oświadczenie w tej sprawie. Informuje on, w jakich okolicznościach pracownik może odmówić pójścia do pracy oraz jakie decyzje może podejmować pracodawca względem niego.

Pracownik może odmówić wyjazdu służbowego do kraju lub regionu, gdzie pojawiły się przypadki zarażenia koronawirusem SARS-CoV:

Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu pracy w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

A jeśli pracownik chce wyjechać?

Jednakże, jeśli pracownik chce wyjechać, a jest potwierdzenie ze strony lokalnych władz w danym miejscu, że występuje tam koronawirus, pracodawca musi podjąć pewne kroki. Najważniejsze, aby ocenił on poziom ryzyka oraz zniwelował je do minimum:

Jeżeli pracownik zdecyduje się na wyjazd w regiony gdzie może być narażony na zarażenie koronawirusem, wówczas pracodawca podejmuje działania. Powinien ocenić ryzyko związane z takim wyjazdem i zapewnić pracownikowi odpowiednie środki ograniczające ryzyka związane z możliwością zarażenia patogenem. Dodatkowo musi podjąć działania, które zminimalizują potencjalne zagrożenie, np. skracając wyjazd maksymalnie jak to możliwe

Czy pracodawca może wysłać kogoś do lekarza?

Pracodawca nie może wymusić na pracowniku obowiązku odwiedzenia lekarza w celu badania:

Przepisy Kodeksu pracy oraz wspomnianego rozporządzenia nie uprawniają natomiast pracodawcy do skierowania pracownika na badania lekarskie. Odnosi się do sytuacji, gdy np. pracownik jest przeziębiony i może zagrażać innym pracownikom, bez zgody tego pracownika, jeżeli nie zbiega się to z terminem kolejnego badania okresowego.

Podobnie jak nie może wpływać na to, co robi ze swoim urlopem oraz wolnym czasem. Nawet jeśli pracodawca ma informacje, że pracownik chce się udać do kraju zagrożonego wirusem:

Pracodawca nie ma podstaw prawnych do zbierania informacji dotyczących miejsca wypoczynku pracownika. Pracownik nie jest zobowiązany do ujawniania miejsca spędzania urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca może odizolować pracownika?

Nie tylko GIP podjął tematykę koronawirusa. Na LinkedInie pojawiła się broszura przygotowana przez Kancelarię prawną PCS Paruch Chruściel Schiffter. Jej celem jest wsparcie pracowników oraz pracodawców w celu lepsze zrozumienia prawa pracy w Polsce w trakcie trwania epidemii wirusa.

Oprócz informacji, które podał GIP informują także, że pracodawca nie może izolować pracownika ze względu na podejrzenie chorobowe:

Pracodawca nie ma prawnej możliwości odizolowania pracownika z podejrzeniem koronawirusa od pozostałej części załogi w inny sposób aniżeli poprzez odmowę dopuszczenia go do pracy i skierowania na badania. A jeżeli już dopuścił go do pracy, w przypadku powstania uzasadnionych obaw co do jego stanu zdrowia, powinien jak najszybciej odsunąć go od jej wykonywania i skierować na badania. Wszelkie inne formy izolowania pracownika mogą być postrzegane jako szykana czy dyskryminacja i mogą powodować zarzuty pod adresem pracodawcy.

Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, warto wiedzieć, jak ustrzec się przed koronawirusem. GIS wydał szczegółową instrukcję.

Źródła: www.fakt.pl, www.forbes.pl, strefabiznesu.pl, www.bankier.pl, www.pip.gov.pl
Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu), Pixabay

Może Cię zainteresować

zamknij