×

Nowe przepisy dla pieszych. Wejdą w życie już 21 września!

Nowe przepisy dla pieszych, które 21 września br. wejdą w życie można nazwać rewolucyjnymi. Pozornie kosmetyczne zmiany w Prawie o ruchu drogowym, w praktyce zrównują jezdnie z drogami dla rowerów (z punktu widzenia pieszego). Teraz korzystający „na nogach” z tych części drogi będą musieli zachować jeszcze większą ostrożność. Czego zakazują nowe przepisy i jakie wskazują obowiązki pieszych, którzy przekraczają lub wchodzą na ścieżki rowerowe?

Nowe przepisy dla pieszych. Kiedy wejdą w życie?

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym wejdą w życie już 21 września br. Dla wielu pieszych nowe przepisy mogą okazać się uciążliwe. Jednak ustawodawca zaostrzył je, by zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów.

Chodzi o ostrożniejsze korzystanie z dróg rowerowych, które przez nowe przepisy zostają (z perspektywy pieszego) zrównane z jezdnią czy torowiskiem. Skończą się więc spacery po ścieżkach dla rowerów i przekraczanie ich byle gdzie. Przechodzenie przez drogę rowerową będzie możliwe w wyznaczonych miejscach, a poza przejściem dla pieszych – na takich warunkach, jak obecnie przechodzi się przez jezdnię.

Według nowych przepisów piesi powinni przechodzić przez ścieżkę rowerową najkrótszą możliwą drogą (prostopadle do jej osi), a wcześniej rozejrzeć się i upewnić, że nie spowodują zagrożenia. Muszą bowiem ustąpić pierwszeństwa rowerzystom podczas przechodzenia przez drogę dla rowerów poza przejściem.

Spacer drogą dla rowerów będzie wykroczeniem, jak ma to obecnie miejsce w przypadku chodzenia po jezdni czy torowisku. Należy też pamiętać, że poza stwarzaniem zagrożenia i ryzykiem otrzymania mandatu, pieszy może być pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej za spowodowanie kolizji z rowerzystą na drodze dla rowerów poza przejściem.

Czego zabraniają pieszym nowe przepisy?

Po zmianach w Prawie o ruchu drogowym, zabronione będzie wchodzenie na drogę dla rowerów:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

Ponadto, zabrania się:

  • przechodzenia przez drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
  • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez drogę dla rowerów;
  • przebiegania przez drogę dla rowerów;
  • przechodzenia przez drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;
  • korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez drogę dla rowerów (w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych).

Kiedy można dostać mandat na dziecko? Za złamanie tych przepisów nawet 5 tys. złotych grzywny!

*Zdjęcia mają charakter poglądowy
Źródła: www.auto-swiat.pl
Fotografie: Wikimedia Commons (miniatura wpisu), commons.wikimedia.org

Może Cię zainteresować