×

Noszenie maseczek w pracy. Nie wszyscy pracownicy muszą je mieć!

Rząd podał wytyczne, mówiące o tym, kto i w jakich warunkach jest zobowiązany do noszenia maseczek ochronnych. Czy noszenie maseczek w pracy jest obowiązkowe? Nowe rozporządzenie określa kogo w szczególności dotyczy nakaz zasłaniania twarzy w pracy. Zasady są bardzo różnorodne w zależności od charakteru pracy.

Noszenie maseczek w pracy

Od dziś wszystkich obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa w trakcie przemieszczania się po miejscach publicznych. Aby zwiększyć dostępność produktów ochronnych, które w ostatnim czasie stały się deficytowe, sklepy takie jak Żabka czy Biedronka wprowadziły do swojej oferty maseczki do zakrywania twarzy. Obowiązek zasłaniania twarzy dotyczy pracowników w zakładach pracy, biurach i innych podmiotach, jednak jak powiedział przed dwoma dniami rzecznik resortu zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, istnieją pewne wyjątki.

W miejscu pracy, jeżeli pracodawca wprowadza wszelkie wymogi bezpieczeństwa, jest zapewniony odstęp między pracownikami, są zapewnione płyny dezynfekcyjne, tam nie ma i nie będzie wymogu, żeby też stosować maseczkę. Oczywiście tam, gdzie kontakt między osobami jest bliski, zawsze można te maseczki wprowadzić.

Wczoraj po południu ujawniono szczegóły rozporządzenia.

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Budynkiem użyteczności publicznej określa się również budynki biurowe lub socjalne oraz obiekty handlowe lub usługowe.

Kto musi zasłaniać twarz?

Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy wszystkich pracowników. Zwolnione z tego obowiązku są osoby, których stan zdrowia nie pozwala na noszenie maseczek. Zgodnie z zapisami rozporządzenia zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe w przypadku pracowników mających bezpośredni kontakt z interesantami lub klientami. Pozostali pracownicy mają obowiązek noszenia rękawiczek ochronnych bądź stosowania odpowiednich środków do dezynfekcji rąk. Odległość między stanowiskami pracy musi wynosić przynajmniej 1,5 m, chyba że nie jest to możliwe  do zagwarantowania ze względu na charakter działalności. Maseczek nie muszą nosić również maszyniści, motorniczy czy kierowcy autobusów jeżeli są oddzieleni od pasażerów w sposób uniemożliwiający styczność. Pracownicy zatrudnieni w sektorze usług i handlu mogą zamiast maseczki nosić przyłbice pod warunkiem, że wszystkie stanowiska kasowe są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną. Oprócz maseczek bawełnianych czy z filtrami smogowymi twarz można zasłaniać szalikiem, chustą lub innym materiałem.

Fotografie: Twitter (miniatura wpisu), Twitter.com

Polecane

Może Cię zainteresować