×

ZUS 2020: ostatnia chwila na złożenie wniosku. Musisz o tym pamiętać, by nie stracić 5,5 tys. zł!

Rząd zrobił ukłon w stronę małych przedsiębiorców i nazwał go „Małym Zusem”. Ostatnio ustawa uległa nowelizacji i przekształciła się w „Mały Zus Plus”. Jeśli chcemy być uczestnikami tego programu musimy się spieszyć. Termin na zgłoszenia upływa niedługo. Czy warto z niego skorzystać? Ile możemy zaoszczędzić?

Reklama

Co prawda znowelizowany program „Mały Zus Plus” będzie działać od 1 lutego, ale jeszcze jesteśmy w stanie załapać się na obecną wersję „Mały Zus” i opłacić niższe składki za styczeń. Musimy się jednak śpieszyć, bo termin za zgłoszenie mija 8 stycznia tego roku.

Mały Zus

Prawo do niego mają przedsiębiorcy, których firma osiągnęła przychody w 2019 r. nie wyższe niż 67 500 tys. zł, czyli „mniejsze niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego”. Ważne też, by okres prowadzenia firmy w 2019 r. wynosił, co najmniej 60 dni.

Reklama

Należy złożyć wniosek w ZUS, że z takiej ulgi chcemy skorzystać do 8 stycznia 2020 r.

Mały Zus Plus

„Mały Zus Plus” to oferta dla przedsiębiorców, których roczny przychód w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł i którzy prowadzili w tym czasie działalność przez co najmniej 60 dni. Na zgłoszenie się do programu mamy czas do końca lutego.

Czy przystąpienie do programu się opłaca? Pamiętajmy, że obecnie składni na Zus wzrosły do 1450 zł. Pokaże to przykład jaki stworzył portal zus.pox.pl:

Reklama

W roku 2019 Pan Jerzy prowadził działalność gospodarczą, osiągając z tego tytułu roczny przychód w wysokości 30 tys. zł. W całym roku 2019 Pan Jerzy zawieszał działalność łącznie na okres 5 dni. Jaki ZUS zapłaci Pan Jerzy w roku 2020?

Dla ustalenia podstawy wymiaru tych obniżonych składek, potrzebujemy średniego miesięcznego przychodu Pana Jerzego z roku poprzedniego oraz opisanego wyżej współczynnika.

Przeciętny miesięczny przychód Pana Jerzego w roku 2019 wyniósł:

[30 000 / (365-5)] * 30 = 2 500 zł

Dla obliczenia współczynnika na rok 2020 potrzebujemy z kolei prognozowanego wynagrodzenia na rok 2020 (wynosi ono 5227 zł) oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w styczniu 2020 roku (które wyniesie 2450 zł). Zatem ustawowy współczynnik wyniesie:

(5227 / 2450) * 0,24 = 0,5120

Podstawa wymiaru składek wyniesie więc:

2 500 * 0,5120 = 1280,00 zł

Od tak obliczonej podstawy wymiaru należy wyliczyć składki zgodnie z obowiązującymi przedsiębiorców stawkami procentowymi:

składka emerytalna            19,52% * 1280,00 = 249,85 zł

składka rentowa                  8,00% * 1280,00 = 102,40 zł

składka chorobowa              2,45% * 1280,00 = 31,36 zł

składka wypadkowa            1,67% * 1280,00 = 21,38 zł

składka na Fundusz Pracy  2,45% * 1280,00 = 31,36 zł

Do tak obliczonych składek dochodzi jeszcze składka zdrowotna w standardowej wysokości. Obecnie nie znamy jeszcze jej wysokości, ale możemy się spodziewać, że w 2020 roku wzrośnie ona do poziomu ok. 375 zł.

Łącznie zatem miesięczne składki ZUS od przychodu, jakie zapłaci Pan Jerzy wyniosą ok. 811 zł. Oznacza to, że w 2020 roku Pan Jerzy zapłaci każdego miesiąca o 639 zł mniej niż w przypadku, w którym miałby kontynuować opłacanie normalnych składek ryczałtowych.

Czy się opłaca?

Jak widać skorzystanie z programu „Mały Zus Plus” bardzo opłaci się małym przedsiębiorcom. Korzystając z programu można zaoszczędzić nawet 500 zł miesięcznie, czyli w całym roku 5 500 zł!

Jeśli chcemy sprawdzić czy w naszym przypadku ta opcja się opłaci Zus przygotował dla nas specjalny kalkulator. Wystarczy wejść na portal eskladka.pl i wyliczyć wysokość swoich składek.

Reklama

Czy zastanawiasz się nad przystąpieniem do programu? Może już z niego korzystasz? Jeśli tam podziel się opinią z innymi.

Źródła: www.pit.pl, www.eskladka.pl, zus.pox.pl
Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu), Pixabay

Może Cię zainteresować