×

Obostrzenie przedłużone aż do 12 czerwca. Już kilkukrotnie miało być zniesione

Już dziś w czasie konferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego dowiemy się czego dotyczyć będzie trzeci etap łagodzenia obostrzeń oraz czy wobec nabierającej tempa epidemii może on w ogóle zostać wprowadzony w życie. Wiadomo już, że kontrole graniczne zostaną wydłużone o kolejne 30 dni.

Kontrole na granicach

Rozpoczęła się konferencja podczas, której zostaliśmy poinformowani o zmianach w życiu codziennym, jakie przygotował dla nas rząd. Pewne jest, że do 12 czerwca nadal będą obowiązywać kontrole graniczne. Szef MSWiA podpisał już nowelizację rozporządzenia w tej sprawie. Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) została przedłużona o 30 dni. Nadal granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Na lotniskach i w portach morskich również będą miały miejsce kontrole. Łącznie granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie. Kontrole będzie prowadzić Straż Graniczna przy wsparciu policji, straży pożarnej i żołnierzy. W dalszym ciągu wszystkich cudzoziemców obowiązywać będą ograniczenia mające na celu walkę z koronawirusem. Zgodnie z nowymi regulacjami dotyczącymi ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych granicę państwową mogą przekraczać:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
    cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:-
  • wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wskazani powyżej, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Początkowo nic nie wskazywało na to, że kontrole graniczne będą obowiązywać tak długo. Za pierwszym razem wprowadzono je na czas od 15 do 24 marca. Następnie wydłużono je do 13 kwietnia, 3 maja i 13 maja. Teraz wiadomo, że będą obowiązywać co najmniej do 12 czerwca.

Fotografie: Twitter (miniatura wpisu), Twitter.com

Może Cię zainteresować