×

Jaką emeryturę dostaje ksiądz w Polsce? Wiele zależy od pozycji, jaką zajmuje

Wysokość przeciętnej emerytury w Polsce w ostatnim czasie wzrosła. Nie oznacza to jednak, że nagle poprawiły się warunki bytowe polskich emerytów, szczególnie, gdy porównamy je np. z naszymi zachodnimi sąsiadami. Jak na tym tle wypada emerytura duchownych? Jaką emeryturę dostaje ksiądz?

Emeryci to grupa, o której głosy zabiega każda władza. Obiecując przy tym podwyżki i poprawę finansowej sytuacji. Ale nawet wtedy, gdy obietnice zostają dotrzymane, waloryzacja nadal nie dotrzymuje kroku rosnącym cenom. A jak jest w Kościele?

Emeryci w Polsce

Obecnie najniższe emerytury w Polsce wynoszą 1200 złotych brutto miesięcznie. Życie emerytów z takim świadczeniem przypomina nieustający survival – próbę przetrwania z miesiąca na miesiąc. Jeśli do codziennych wydatków dochodzą problemy zdrowotne, spłata pożyczki, czy wynajem mieszkania, sytuacja zaczyna być dramatyczna.

W pierwszym półroczu 2019 roku, przeciętne miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe wyniosło 2236,84 złotych. To o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Natomiast bardziej spektakularny wzrost odnotowano w kwestii przyrostu ilości osób, które z tych świadczeń korzystają.

Dla porównania, w 2019 roku ZUS wypłacił o 111,6 tys. rent i emerytur więcej, niż rok wcześniej.

Jaką emeryturę dostaje ksiądz?

Życie polskiego emeryta, szczególnie tego, którego świadczenie jest poniżej przeciętnej, niewątpliwie nie należy do usłanych kwiatami. A co z emerytowanymi księżmi?

Jak czytamy na superbiz.se.pl, w 2018 roku rząd na Kościół przeznaczył o niemal 20 milionów więcej niż rok wcześniej. Znaczna część tych pieniędzy to właśnie emerytury duchownych.

Fundusz Kościelny, który funkcjonuje od 1950 roku, obecnie działa pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z założenia miał on stanowić rekompensatę za majątki odebrane wspólnotom wyznaniowym. Warto jednak nadmienić, że np. w 1990 roku, polski rząd wypłacał kościołowi ok. 2,1 mln złotych. A więc zdecydowanie mniej, niż obecnie.

Pod względem świadczeń emerytalnych, sytuacja w Kościele wygląda podobnie, jak poza nim. Tyle że w tym przypadku wysokość emerytury zależy od pozycji w Kościele. Przykładowo, emerytura arcybiskupa może przekroczyć 10 tys. złotych. Natomiast wśród duchownych, znajdujących się na niższym szczeblu w kościelnej hierarchii, świadczenia te są już niższe.

Fotografie: Pixabay, pixabay.com

Polecane

Może Cię zainteresować