×

Dodatkowe pieniądze dla matek i ojców. Co trzeba zrobić, żeby je otrzymać?

Wycofanie się z rynku zawodowego na czas wychowywania dzieci sprawiało dotychczas, że kobieta, która wkraczała w wiek emerytalny, mogła się spodziewać mniejszych pieniędzy (a w wielu przypadkach i tak nie bardzo było już z czego odejmować). Dodatkowe pieniądze dla matek i ojców w ramach świadczenia „Mama 4 plus”, mogą poprawić sytuację wielu rodziców, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Kto otrzyma pieniądze i jakie warunki należy spełnić?

Dodatkowe pieniądze dla matek

Program „Mama 4 Plus” został wprowadzony ustawą o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym z 31 stycznia 2019 roku. Jego główny cel to wsparcie kobiet, które poświęciły się wychowywaniu co najmniej czwórki dzieci, przez co nie zdołały wypracować sobie prawa do choćby minimalnej emerytury (zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły). Rząd próbuje okazać wsparcie paniom, które poświęcają się dla rodziny, przez co znajdują się w trudnym położeniu zawodowym.

Wszyscy doskonale wiemy, że rzeczywistość emerytów w Polsce i tak bywa wyjątkowo gorzka. Chociaż „Mama 4 Plus” nie dorównuje „500 plus”, obecnie jest wsparciem dla ponad 70 tys. osób. Najwięcej z nich mieszka na Śląsku (7,6 tys.), w Wielkopolsce (7,1 tys.) i Małopolsce (6,2 tys.).

Co ważne, dodatkowe pieniądze w ramach emerytury przysługują osobie, która urodziła i wychowała, lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci. W skrócie: dzieci nie muszą być biologiczne.

Co zrobić, żeby otrzymać pieniądze?

Dodatkowe świadczenie można otrzymać po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet, 65 w przypadku mężczyzn) i po złożeniu stosownych dokumentów. Ale warto podkreślić, że pieniądze w ramach programu „Mama 4 plus”, przysługują tylko osobom w trudnej sytuacji finansowej. Świadczenie przeznaczone jest dla tych osób, które nie posiadają niezbędnych do życia środków czy źródła dochodu. Ale dla takich, którym nie zostało przyznane prawo do emerytury lub emerytura docierająca na ich konto jest niższa niż minimalna. Ponadto należy spełnić dodatkowe warunki:

  • trzeba mieszkać w Polsce i mieć tutaj tzw. ośrodek interesów życiowych (płacić podatki) przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia)
  • należy mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce.
  • pieniądze mogą też otrzymać cudzoziemcy o zalegalizowanym pobycie w kraju.

Dobra wiadomość jest taka, że emeryturę mogą otrzymać także ojcowie, jeśli matka dzieci zmarła lub porzuciła swoją rodzinę.

Świadczenie to może być przyznane ojcom po 65. roku życia. W przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci

— wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, cytowany przez Money.pl.

By ubiegać się o świadczenie, należy prawidłowo wypełnić wniosek. Można go pobrać we wszystkich placówkach ZUS lub ze strony internetowej ZUS. Do wniosku należy też dołączyć stosowne dokumenty, m.in. oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.

Świadczenie jest corocznie waloryzowane. Od marca br. wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura – 1338,44 zł brutto. Do tej pory na wsparcie w ramach programu przekazano 1,4 mld zł.

Fotografie:

Może Cię zainteresować