×

Dodatek osłonowy – Komu się należy? Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Inflacja, a wraz z nią ceny produktów i usług rosną z miesiąca na miesiąc, w związku z czym rząd postanowił wyciągnąć pomocną rękę do mniej zamożnych polaków. W tym celu uruchomiono specjalny dodatek, tzw. dodatek osłonowy, dla blisko 6,8 miliona gospodarstw domowych, które mają pomóc w pokryciu części kosztów życia codziennego. Pieniądze mają być wypłacane dwukrotnie wciągu roku. Wiemy już, o jakich kwotach mowa, komu należy się tzw. dodatek osłonowy i jak go dostać.

Dodatek osłonowy

W związku z wyraźnymi wzrostami cen energii elektrycznej w całej Europie, Komisja Europejska rekomenduje, aby udzielić wsparcie tym, którzy najbardziej jej potrzebują. W konsekwencji kolejne państwa, wprowadzają tzw. pakiety osłonowe dla obywateli. Polski rząd również wdraża pewne rozwiązania. Jednym z nich jest tzw. dodatek osłonowy, który wraz z obniżkami podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest elementem tarczy antyinflacyjnej.

Prezydent Andrzej Duda w miniony wtorek podpisał ustawę, która ma na celu wprowadzenie dodatku osłonowego, czyli wsparcia finansowe dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom. Wsparcie, na które rząd łącznie przeznaczył 4 mld złotych, ma pomóc w pokryciu części kosztów energii i rosnących cen żywności.

Komu należy się dodatek osłonowy i na jaką kwotę można liczyć?

Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób) – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP

Gospodarstwa, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł, kominek, koza lub ogrzewacz powietrza wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość dodatku powiększana jest o 25%.

Kwoty doskonale obrazuje poniższa grafika:

W skrócie ramach dodatku osłonowego będzie można dostać od 400 do nawet 1437,50 zł wsparcia. Co istotne, przyznana kwota nie będzie uwzględniania przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczeń uzupełniających. Dodatek osłonowy nie będzie także stanowił dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak dostać dodatek osłonowy?

Już od 4 stycznia 2022 można składać wnioski o dodatek osłonowy. Wnioski o dodatek osłonowy składa się we właściwej dla miejsca zamieszkania gminie lub elektronicznie. O tym, że wnioskodawca otrzymał zasiłek organ poinformuje.

Wsparcie będzie wypłacane w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a wnioski o jego przyznanie mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej – informowała Kancelaria Prezydenta

Sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany do dołączenia do faktury informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę, każdorazowo do dnia 31 października 2022 r. lub oddzielnie, w przypadku gdy ta faktura jest wysyłana później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – czytamy

Ważne! Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Od 4 stycznia 2022 r. czynna jest również specjalna infolinia (+48 22 369 14 44) dot. dodatku osłonowego. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Źródła: www.pap.pl
Fotografie: pxhere.com

Może Cię zainteresować

zamknij