×

Alarmy bombowe tuż przed maturami. Jest oficjalny komunikat

Alarmy bombowe przed maturami dziś rano poruszyły cały kraj. W mediach pojawiły się informacje o tym, że niektóre placówki edukacyjne w Polsce mogą być zagrożone. Centralna Komisja Egzaminacyjna w piśmie skierowanym do dyrektorów szkół powiadomiła o zagrożeniu.

„CBŚP poinformowało o podejmowanych przez osobę lub osoby działaniach, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminów maturalnych”

Dyrektor CKE, Marcin Smolik poinformował media: „W części szkół ponadgimnazjalnych egzamin maturalny rozpoczął się z opóźnieniem. Nie ma obecnie informacji, by w jakiejś szkole egzamin się nie odbywał. Kilkadziesiąt szkół w każdej okręgowej komisji egzaminacyjnej otrzymało sygnały o podłożeniu ładunków wybuchowych. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe”

Alarmy bombowe przed maturą

Czy zatem alarmy bombowe przed maturami nie zagrażają maturzystom?

Tak zapewnił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do dyrektorów szkół miały nie tylko spłynąć maile o tym, że nastąpi wybuch. Pojawiły się też takie informacje, z których wynikało, że ktoś podłożył także gaz. Marcin Smmoik dodaje, że o tym, co dziś się wydarzyło, placówka była poinformowana już w ubiegłym tygodniu.

Współpracowaliśmy w tej sprawie z Komendą Główną Policji i z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Dziś rano rozesłaliśmy pisma do dyrektorów szkół, jak mają się w takiej sytuacji zachować

Dyrektor powiedział także, że zagrożonych było kilkadziesiąt szkół w każdej okręgowej komisji egzaminacyjnej. W tej chwili zapewnia, że uczniom nie zagraża niebezpieczeństwo. Odpowiedni specjaliści zajęli się tym, aby sprawdzić dokładnie szkoły. W placówkach były kontrole pirotechniczne. Alarmy okazały się fałszywe.

W żadnej szkole nie odwołano matur. Nastąpiły jednak opóźnienia, które wynikały z konieczności sprawdzenia placówek pod kątem bezpieczeństwa

Może Cię zainteresować

zamknij