×

Zmiany dotyczące noszenia maseczek. Jednak nie musimy zakrywać twarzy w pracy?

Zmiany dotyczące noszenia maseczek ucieszą wiele osób, które obawiały się, że będą musiały zasłaniać twarz przez cały dzień. To wielka ulga dla wszystkich, którzy obawiali się skutków ubocznych długotrwałego oddychania przez barierę. Jak w takim razie możemy uniknąć zakrywania ust i nosa?

Maseczki w miejscach pracy

Obowiązek noszenia maseczek od początku epidemii COVID-19 budził liczne kontrowersje. Co jakiś czas pojawiały się sprzeczne badania udowadniające wpływ zakrywania twarzy lub jego brak na zdrowie człowieka. Niezależnie od zapewnień specjalistów, nie sposób nie zauważyć, że noszenie maseczki przez długi czas zdecydowanie utrudnia oddychanie.

Co więcej, zimą może prowadzić do odmrożeń twarzy, gdy wilgoć z wydychanego powietrza zamarznie na skórze. Nic więc dziwnego, że ogłoszony przez rząd 28 listopada obowiązek noszenia maseczek w pracy , wywołał falę oburzenia pracowników. Wielu osobom było trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób wytrzymają przebywanie przez wiele godzin w maseczce lub przyłbicy.

Na szczęście rządzący przemyśleli swoją decyzję i postanowili nieco zmodyfikować rozporządzenie. W związku z tym, wczoraj weszła w życie zmiana, na mocy której w pewnych przypadkach pracownicy mogą być zwolnieni z konieczności zakrywania ust i nosa. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia:

Zakłada się zmianę przepisu, który nakazywał zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Powyższe rozwiązanie było zbyt daleko idące, w związku z czym zmodyfikowano je tak, by pracodawca decydował w tym zakresie.

Zmiany dotyczące noszenia maseczek

Ze względu na poprawkę wprowadzoną do rozporządzenia, od 2 grudnia to pracodawca będzie decydował o tym, czy pracownicy muszą nosić maseczki w pomieszczeniach służbowych. Co więcej, z obowiązku zwolnione są osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe związane z wieloma branżami.

Zwolnienie dotyczy budynków administracji publicznej, kultu religijnego, oświaty i szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej, kultury, wymiaru sprawiedliwości, obsługi bankowej, gastronomii, handlu, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów. Zasady te nie mają zastosowania w sytuacji, gdy zarządzający budynkiem zadecyduje inaczej. Przepis nie dotyczy również osób, które obsługują klientów i interesantów w sposób bezpośredni.

Fotografie: Twitter (miniatura wpisu), Twitter

Polecane

Może Cię zainteresować