×

Już niedługo Amerykanie będą potrzebowali wiz, aby wjechać do Polski

Amerykanie nie znieśli wiz dla Polaków. Teraz sami będą musieli starać się o specjalne zezwolenie na wjazd na teren krajów Unii Europejskiej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2021 roku.

Przedmiot sporu między USA i UE

Obecnie obywatele pięciu krajów Unii Europejskiej muszą ubiegać się o wizy, by móc legalnie przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych. Chodzi o takie państwa jak: Polska, Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia.

W 2016 roku Komisja Europejska wezwała USA do umożliwienia bezwizowego podróżowania również tym państwom Wspólnoty. W zamian chciała zagwarantować Amerykanom możliwość wjazdu na teren UE bez wiz. Jednak nie osiągnięto porozumienia w tej sprawie i w czerwcu 2018 roku Parlament Europejski zagłosował za wprowadzeniem płatnych zezwoleń dla obywateli Stanów Zjednoczonych.

Obostrzenia przepisów

Obecnie Amerykanie mogą wjeżdżać na teren Unii Europejskiej na 90 dni, legitymując się jedynie paszportem. Jednak po wejściu w życie nowych przepisów, będą musieli przed wylotem, ubiegać się o pozwolenie na wjazd do kraju, który należy do UE. „Wizy” dla obywateli USA nie wiążą się ze skomplikowaną procedurą, w przeciwieństwie do tej, jaką muszą przechodzić Polacy, aby wyjechać do Stanów Zjednoczonych.

Procedura ubiegania się o zezwolenie

Amerykanie, którzy zechcą wybrać się do Polski (lub innego kraju należącego do UE), będą musieli uzyskać wcześniej zezwolenie na wjazd do tego kraju. Konieczne będzie wypełnienie wniosku w Internecie i podanie swoich danych, w tym numeru paszportu, adresu internetowego oraz numeru karty płatniczej. Trzeba będzie również odpowiedzieć na pytania m.in. dotyczące przeszłości kryminalnej, zawodowej i poprzednich wizyt w krajach Unii Europejskich.

Koszt uzyskania wizy

Po wypełnieniu formularza, należy uiścić opłatę w wysokości 7 euro. Następnie system sprawdzi dane aplikującego w katalogach Interpolu i w ciągu kilku minut udzieli zgodę na podróż. W przypadku wydania negatywnej decyzji zostanie przeprowadzona dodatkowa, indywidualna procedura kontrolna.

Ważność zezwolenia

Uzyskana „wiza” będzie ważna 3 lata. Przez ten okres czasu, obywatele Stanów Zjednoczonych będą mogli podróżować na teren UE dowolną ilość razy.

Według szacunków władz unijnych, co czterdziesty podróżny nie dostanie pozwolenia na wjazd do krajów Unii Europejskiej.

Przyczyny zaostrzenia przepisów

Wydawanie pozwoleń na wjazd ma się odbywać poprzez ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), czyli europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż. Jak tłumaczy Komisja Europejska, ma on na celu „podniesienie poziomu bezpieczeństwa i uniknięcie dalszych problemów z nielegalną imigracją i terroryzmem”.

Dodatkowe korzyści

Płatne pozwolenia będą stanowić także dodatkowy dochód w unijnym budżecie. Kraje UE odwiedza rocznie ok. 40 mln turystów, z czego 3/4 stanowią Amerykanie.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego, przepisy związane z systemem ETIAS będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. W związku z tym, już za niecałe dwa lata, obywatele Stanów Zjednoczonych będą musieli przed podróżą, wystąpić o uzyskanie zgody na wjazd do krajów unijnych.

Podobne obostrzenia będą dotyczyły ponad 60 innych krajów, m.in. Kanady, Meksyku, Brazylii, Argentyny, Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Korei Południowej

Może Cię zainteresować

zamknij