×

Celowo utrudniała byłemu partnerowi kontakt z dzieckiem. Sąd nie miał dla niej litości

Utrudnianie kontaktów ojca z dzieckiem może skończyć się bardzo nieprzyjemnie dla matki. Jednej z nich sąd nakazał właśnie zapłacić karę w wysokości 10 tys. zł. Kobieta miała swoim postępowaniem naruszyć dobro osobiste ojca. Wyrok właśnie podtrzymał sąd apelacyjny.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem może skończyć się w sądzie

W przypadku rozwodu rodziców najczęściej cierpią dzieci. Nagminnie wręcz zdarza się, że byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestii opieki. Wtedy jedna strona zaczyna utrudniać drugiej kontakt z dzieckiem, a w skrajnych przypadkach nastawia je przeciwko drugiemu rodzicowi.

Do podobnej sytuacji doszło właśnie w przywoływanej sprawie. Ojciec zwalniał się z pracy i ponosił koszty podróży, żeby zobaczyć się z dzieckiem, ale matka nie chciała go wpuścić. Zgodnie z wyrokiem takie działanie jest naruszeniem dóbr osobistych mężczyzny. Sąd podkreślił, że więź rodzinna między ojcem a dzieckiem to dobro chronione na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Utrudnianie ojcu kontaktów z dzieckiem – kara miała być przestrogą

Można powiedzieć, że wyrok z Katowic jest bezprecedensowy. To jeden z pierwszych, kiedy matka poniesie karę finansową za utrudnianie kontaktów ojca z dzieckiem. Co prawda, pełnomocniczka mężczyzny wnosiła o 50 tys. zł kary, ale sąd podkreślił, że taka kwota mogłaby zrujnować finansowo matkę i nie spełniłaby funkcji zapobiegania takiemu postępowaniu w przyszłości. Matka została również zobowiązana do zaniechania dalszego naruszania dóbr osobistych byłego męża.

Niestety wyrok nie oznacza jeszcze wygranej. Pani mecenas reprezentująca pokrzywdzonego przyznała, że kobieta nadal utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem. Jeżeli matka nie zmieni swojego postępowania, do wyegzekwowania wyroku konieczne będzie podjęcie kolejnych kroków prawnych. Prawniczka zapowiada, że jeśli sytuacja się nie zmieni, ojciec będzie wnioskował o graniczenie władzy rodzicielskiej matki i ustanowienie kuratora. Ma szansę wygrać, ponieważ realizacja kontaktu z dzieckiem ustalonego na podstawie wyroku sądowego to obowiązek, a nie przywilej.

________________________________
*Zdjęcia mają charakter poglądowy

Może Cię zainteresować

zamknij