×

Świadczenie postojowe w wysokości 2000 zł. Kto może je otrzymać i gdzie zgłosić?

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców w wysokości 2000 zł to jeden z punktów tarczy antykryzysowej. Kto może je otrzymać?

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

Suma świadczenia wynosi 2080 zł w przypadku samozatrudnionych i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Jest to 80% minimalnego wynagrodzenia, które wyniosło 2 600 zł w 2020 roku. Dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej świadczenie postojowe wyniesie 50% minimalnej płacy, czyli 1300 zł.

Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (tzw. „śmieciówki”), których zarobek nie przekroczył 1300 zł brutto, pomoc wyniesie łączną sumę wynagrodzeń z tytułu umów. Przykładowo z 3 umów na 200 zł każda otrzymamy 600 zł postojowego.

Kto może je otrzymać?

W przypadku osób samozatrudnionych przede wszystkim działalność musiała być zarejestrowana przed 1 lutego 2020, jednakże mogła zostać zawieszona do 31 stycznia 2020 roku. Jeśli chodzi o przychody osoba wnosząca o pomoc musi złożyć wniosek, który udowadnia zmniejszony przychód o 15%, jednak nie może on przekroczyć 300%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Jeśli zaś zleceniodawca lub wykonawca dzieła ubiega się o pomoc musi posiadać umowę zawartą przed 1 stycznia 2020 roku. Jego przychód nie może przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Gdzie składać wnioski?

Wniosek należy złożyć do urzędu ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego. Wszystkie wnioski można przesyłać wirtualnie i wizyta fizyczna w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie jest konieczna. Jeśli nie posiadacie takiej możliwości to istnieje możliwość nadania go pocztą bądź dostarczenie go do skrzynki na dokumenty znajdującej się przy urzędach (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Źródła: www.fakt.pl, kraj.life, www.gov.pl, www.zus.pl, www.infor.pl
Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu),

Polecane

Może Cię zainteresować