×

Chcesz ślub kościelny? Ksiądz ma prawo zadawać intymne pytania, a Ty musisz odpowiedzieć…

Już w czerwcu 2020 roku wejdą w życie nowe wytyczne, które zmienią proces udzielania ślubu kościelnego. Tym samym, zastąpią reguły obowiązujące od 30 lat. Zmiany są niezbędne ze względu na metamorfozę jaką przeszło społeczeństwo na przestrzeni ostatnich lat. Chodzi tu przede wszystkim o zawieranie małżeństw katolików z przedstawicielami innych wyznań czy ateistami oraz o udzielanie sakramentu małżeństwa poza granicami Polski.

Pytania egzaminacyjne

Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła nowe zasady, które od czerwca przyszłego roku będą obowiązywały pary, pragnące wziąć ślub kościelny. Dokument opracowany przez duchownych składa się z 70 stron i zawiera szczegółowy opis procedury przygotowującej do zawarcia małżeństwa.

Pierwsze spotkanie z księdzem powinno odbyć się nie później niż 3 miesiące przed ślubem.  Wizyta u duchownego rozpocznie się od rozdzielenia pary. W celu zachowania prywatności rozmowy oraz zapewnienia, że odpowiedzi udzielane na pytania są szczere, kobieta i mężczyzna odbędą indywidualną rozmowę z duchownym. Narzeczeni będą mogli poczuć się jak na egzaminie. Po złożeniu tzw. „przysięgi mówienia prawdy”, ksiądz będzie zadawał pytania dotyczące m.in. nałogów, wizyt u psychoterapeutów, czy „zobowiązań moralnych, prawnych i finansowych”. Duchowny będzie miał prawo zapytać czy istnieje osoba, której szczególnie zależy na tym ślubie.  Może paść również pytanie, o to czy któreś z przyszłych małżonków dokonało operacji zmiany płci. Spotkanie zakończy się sporządzeniem protokołu.

NIE dla małżeństw mieszanych

Nowe wytyczne zabraniają zawierania tzw. małżeństw mieszanych. Oznacza to, że katolik lub katoliczka nie może wejść w związek małżeński z nieochrzczonym katolikiem bez uzyskania specjalnej zgody. Zakaz jest związany z istnieniem różnic wyznaniowych. W takiej sytuacji strona katolicka jest zobowiązana złożyć pisemne oświadczenie, że:

Jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo odejścia od wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim.

Weryfikacja sprawności seksualnej

Dekret zabrania zawierania małżeństw przez osoby, które „nie mogą dokonać stosunku małżeńskiego”. W obowiązku księdza leży dyskretne i delikatne zadawanie pytań związanych z seksualnością przyszłych małżonków. Co więcej, kościół zaleca szczególną ostrożność w przypadku osób planujących zmianę płci. Instrukcja jasno wskazuje, że niedozwolone jest zawieranie związku małżeńskiego pomiędzy osobami tej samej płci (z punktu widzenia biologiczno-genetycznego). Główną przeszkodą w takich sytuacjach jest ryzyko impotencji oraz poważnych zaburzeń psychoseksualnych.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy
Fotografie: Freepik (miniatura wpisu), Freepik.com

Polecane

Może Cię zainteresować