×

Nowe świadczenie socjalne, czyli Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Co zakłada?

„Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?” to raport, który został opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny i ogłoszony w lutym 2021 roku. Od tego czasu regularnie wraca się do propozycji, jaką jest nowe świadczenie socjalne. Czym tak naprawdę jest Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Kto mógłby z niego skorzystać? Jakie są jego plusy i minusy? Czy bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce jest możliwy do wprowadzenia?

Nowe świadczenie socjalne, czyli Bezwarunkowy Dochód Podstawowy

Co w sytuacji, gdybyś mógł otrzymać środki od państwa bez konieczności spełnienia żadnych warunków? Brzmi dość absurdalnie, ale to wcale nie oznacza, że nie jest to nierealne. Nowe świadczenie socjalne wisi w powietrzu…

Koncepcja nowego świadczenia socjalnego o nazwie Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (BDP) to pomysł  który budzi wiele sporów. Rozwiązanie zakłada, że każda dorosła osoba mogłaby dostawać 1200 zł co miesiąc i dodatkowo 600 złotych na dziecko. Nie byłoby przy tym żadnego kryterium dochodowego. Nie byłoby również konieczności podjęcia pracy zarobkowej. Dla przykładu, każda rodzina z dwójką dzieci dostawałaby wówczas 3600 zł. Rodzina z czwórką potomstwa – 4800 zł. Para emerytów mogłaby liczyć natomiast natomiast 2400 zł świadczenia. Mówimy tutaj o kwotach na rękę.

Na chwilę obecną BDP to tylko propozycja, która powstała na bazie analizy sytuacji materialnej Polaków. Takie rozwiązanie miałoby zostać wprowadzone w miejsce innych świadczeń, takich jak 500+ czy zasiłki rodzinne.

nowe świadczenie socjalne
Pixinio

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – oczekiwania

Nadrzędnym celem wprowadzenia nowego świadczenia socjalnego byłoby zmniejszenie nierówności społecznych i zaspokojenie podstawowych potrzeb każdego człowieka.

Koncepcja dochodu podstawowego przewiduje wypłacanie przez państwo każdemu obywatelowi stałego comiesięcznego świadczenia pieniężnego. Przyznanie go nie wymagałoby podjęcia pracy zarobkowej i nie zależałoby od wysokości dochodów uzyskiwanych z innych źródeł. Świadczenie miałoby pomóc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb

– wyjaśniają specjaliści z Państwowego Instytutu Ekonomicznego w raporcie „Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?”

nowe świadczenie socjalne
Pixabay

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – minusy

Tak wysokie świadczenia miałoby bardzo duży i negatywny wpływ na gospodarkę kraju. Kwota, jaką gwarantowałby Bezwarunkowy Dochód Podstawowy doprowadziłaby do tego, że niektórzy Polacy mogliby porzucić pracę zarobkową, bowiem świadczenie wystarczałoby im na przeżycie.

Do wyzwań (świadczenia – przyp. red.) należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków

– dodają specjaliści

Nowe świadczenie socjalne – od kiedy?

Póki co nie wiadomo, od kiedy miałby obowiązywać BDP i czy kiedykolwiek zostanie wprowadzone. Poza przedstawieniem propozycji przez Polski Instytut Ekonomiczny póki co nic więcej się w tej kwestii nie dzieje. Świadczenie wciąż budzi bowiem wiele kontrowersji, a rząd się do niego nie odnosi.

A jakie jest Twoje zdanie? Czy takie świadczenie powinno zostać wprowadzone?

Źródła: www.edziecko.pl
Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu), pixabay.com

Może Cię zainteresować

zamknij