×

Nowa ustawa o cmentarzach. Przepisy umożliwią wyszukanie każdego grobu on-line

Nowa ustawa o cmentarzach. Politycy chcieliby wprowadzenia centralnego rejestru grobów i miejsc spoczynku oraz rejestru cmentarzy. Projekt zakłada również możliwość stworzenia elektronicznej karty zgonu. To tylko część zmian, które już niebawem mają szansę wejść w życie.

Groby on-line

Trwający weekend listopadowy to idealny moment na nostalgiczne wspomnienia osób, których nie ma już wśród nas. Polacy tłumnie odwiedzają groby, aby zapalić znicze i pomodlić się nad mogiłami swoich bliskich. Święto Wszystkich Świętych to także okazja, aby zastanowić się nad obowiązującym prawem dotyczącym cmentarzy i zgonów. Rząd uważa, że dotychczasowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych jak również rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. poz. 202) wymagają aktualizacji. Zdaniem rządzących dotychczasowe przepisy wywołują rozmaite problemy wykonawcze i wątpliwości interpretacyjne. Nawet jednostki samorządu terytorialnego oraz samorząd lekarski apelowali już o wprowadzenie zmian.

W piątek 30 października zakończyły się konsultacje związane z rządowym projektem o cmentarzach. Zgodnie z oferowaną ustawą, w Polsce miałaby powstać centralna baza danych na temat cmentarzy i wszystkich miejsc pochówku. Nowe przepisy mogłyby zagwarantować że miejsca spoczynku będzie można odnaleźć za pomocą dostępnej on-line mapy grobów. Dzięki zmianom możliwe stałoby się zdigitalizowanie ksiąg cmentarnych i systemu elektronicznej ewidencji. Oznacza to, że zlokalizowanie grobu osób bliskich z poprzednich pokoleń stałoby się dużo łatwiejsze i szybsze. Oprócz tego, w systemie znalazłyby się cmentarze historyczne, groby wojenne i miejsca spoczynku osób zasłużonych. Pojawia się jedynie pytanie, związane z przepisami RODO. W końcu nie każdy może chcieć, aby wszyscy obywatele mieli dostęp do informacji na temat lokalizacji jego miejsca spoczynku. Tego typu dane byłyby w szczególności niebezpieczne w przypadku osób sławnych, które chciałyby mieć zapewnione choć trochę prywatności.

Nowa ustawa o cmentarzach

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, codziennością stałoby się wystawianie elektronicznych kart zgonu oraz kart urodzenia. Dzięki temu pomysłowi dane byłyby przekazywane automatycznie do rejestrów państwowych. Ludzie nie byliby już zmuszeni do odwiedzania urzędów stanu cywilnego w celu zgłoszenia narodzin dziecka. Dużo prostsze stanie się także uzyskiwanie odpisów aktów stanu cywilnego w formie on-line. Projekt obejmuje bardzo wiele aspektów życia. Zakłada również utworzenie specjalnego systemu i aplikacji umożliwiających pełną obsługę elektronicznej karty zgonu. Za sprawą nowych przepisów automatyczny dostęp do danych o zgonach otrzymaliby: Główny Urząd Statystyczny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, przedsiębiorcy pogrzebowi i zarządcy cmentarzy.

Polska Izba Branży Pogrzebowej bardzo pozytywnie odnosi się od projektu zmian. Od początku popierała działania mające na celu nowelizację ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Poprzedni dokument bez wątpienia wymaga aktualizacji. Branża liczy na to, że zmiany wejdą w życie do 1 stycznia 2022 roku.

Fotografie: Facebook

Może Cię zainteresować

zamknij