×

Kuria przerwała milczenie w sprawie korony Jezusa ze Świebodzina. Przyznała się do kłamstwa

Jakiś czas temu pisaliśmy o gigantycznej figurze Jezusa, w koronie którego znajdują się dziwne anteny. Kuria Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej postanowiła przerwać milczenie w tej sprawie.

Anteny do przesyłu sygnału internetowego?

Tajemnicze obiekty i anteny, ukryte w koronie było widać na coraz większej ilości filmów nagrywanych za pomocą dronów. Nic dziwnego, że ludzie zainteresowali się tą sprawą…

Według jednego ze specjalistów były to „anteny do przesyłu sygnału internetowego. Samo miejsce jest w tej okolicy najlepszym punktem ze względu na wysokość co daje ogromny zasięg”.

Oświadczenie kurii

Kilka dni po tych sensacyjnych doniesieniach Kuria Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej odniosła się do tej sprawy. W rozmowie z portalem money.pl rzecznik Kurii, ks. Andrzej Sapieha powiedział:

O żadnej nam nie wiadomo. To instalacja odgromowa. Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego powiedział mi, że na szczycie monumentu znajduje się instalacja odgromowa, nic mu nie wiadomo natomiast o umieszczonych tam antenach. Proboszcz Jan Romaniuk dodał również, że w okresie, gdy pełni on swój urząd, to jest od lipca 2014 roku, parafia nie zawierała żadnej umowy na umieszczenie tego rodzaju urządzeń na figurze Chrystusa. Parafia nie otrzymuje również żadnych dochodów z takiego tytułu

Myślicie, że to naprawdę instalacja odgromowa?

Okazuje się, że wcześniejsze oświadczenie było…kłamstwem. Przed chwilą pojawiło się kolejne, które tym razem wydaje się być prawdziwe.

Bp Tadeusz Lityński polecił usunąć urządzenia znajdujące się na szczycie figury Chrystusa w Świebodzinie, ponieważ ich obecność może ranić wrażliwość wielu osób, zwłaszcza wierzących. Ks. proboszcz Jan Romaniuk przyjął tę decyzję i zobowiązał się do przeprowadzenia demontażu w najbliższych dniach, najpóźniej do 10 maja 2018 roku

Ks. Jan Romaniuk, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, przedstawia obecnie stanowisko zdecydowanie odmienne od tego, które wyrażał w swoich wcześniejszych wypowiedziach dla dziennikarzy oraz w osobiście udzielanych mi wyjaśnieniach. Przyznaje, że w 2016 r. kierowana przez niego parafia zawarła umowę z firmą zajmującą się dostarczaniem usługi dostępu do Internetu. Na mocy tej umowy parafia dokonała użyczenia powierzchni na figurze Chrystusa w celu zamontowania tam urządzeń służących do przesyłu internetowego. W zamian za użyczenie parafia otrzymała bezpłatny monitoring wizualny oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu. Mogli z niego za darmo korzystać również pielgrzymi i turyści poprzez tzw. hotspot zlokalizowany w pobliżu figury Chrystusa. Umowa nie przewidywała innych gratyfikacji dla parafii

W imieniu biskupa diecezjalnego dziękuję dziennikarzom za zajęcie się tą kwestią i za poinformowanie o niej opinii publicznej. Wyrażam przy tym ubolewanie z powodu sposobu, w jaki media były o tej sprawie informowane. Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie wprowadził w błąd zarówno mnie, jak i dziennikarzy, którzy kontaktowali się z nim osobiście. Mam nadzieję, że obecnie przedstawione wyjaśnienia będą dla Państwa satysfakcjonujące

To jak satysfakcjonujące?

Polecane

Może Cię zainteresować