×

Jazda pod wpływem a ubezpieczenie OC. Sprawdź, co Ci grozi!

Dzięki ubezpieczeniu OC kierowca nie musi płacić z własnej kieszeni za wywołane przez siebie szkody komunikacyjne. Taka ochrona nie dotyczy jednak sytuacji, które spowodował, gdy prowadził pod wpływem alkoholu.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, każdy właściciel pojazdu mechanicznego, w tym także samochodu, musi zakupić ubezpieczenie OC. Tego rodzaju polisa komunikacyjna pozwala na ochronę w sytuacji, gdy kierowca będzie sprawcą kolizji lub wypadku – wówczas odszkodowanie dla poszkodowanych wypłaca jego towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ochrona zapewniana przez polisę OC nie będzie jednak działała w sytuacji, gdy kierowca będzie pod wpływem alkoholu. Co mu wtedy zagraża?

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu – kierowcy grożą poważne kary

Polskie przepisy wyróżniają dwa stany na określenie osób pijanych, w tym także kierowców prowadzących „na podwójnym gazie”. W przepisach określa się zatem:

  • stan „wskazujący na spożycie alkoholu”
  • stan nietrzeźwości

Gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przez kierowcę jest znajduje się na poziomie od 0,1 do 0,25 mg, co jest odpowiednikiem 0,2-0,5 promila we krwi, wówczas kierowca ten jest w stanie „wskazującym na spożycie alkoholu” czy też w stanie „po spożyciu”. 

Wówczas grozi mu kara aresztu na okres od 5 do 30 dni, kara grzywny od 50 do 5 000 złotych, a także utrata uprawnień do kierowania pojazdem na czas od 6 miesięcy do nawet 3 lat. W przypadku, gdy zakaz będzie dłuższy niż rok, wtedy kierowca musi wziąć udział w kontrolnym sprawdzeniu jego kwalifikacji przez przystąpienie do ponownego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Natomiast wtedy, gdy zwartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg albo 0,5 promila, wówczas stan ten określa się stanem nietrzeźwości. Kara w tym przypadku to grzywna w wysokości co najmniej 5 000 złotych wpłacona na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata. Także wtedy musi ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy.

Co wtedy, gdy kierowca pod wpływem alkoholu wywoła wypadek?

Jeżeli kierowca po spożyciu alkoholu będzie sprawcą wypadku, grozi mu szereg konsekwencji zarówno karnych, jak również ze strony ubezpieczyciela.

Nietrzeźwemu kierowcy, który będzie sprawcą wypadku zakończonego śmiercią osoby lub odniesieniem przez nią ciężkich obrażeń, zagrażają minimum 2 lata więzienia. Sąd nie ma w tym przypadku możliwości wydania wyroku w zawieszeniu.

Dodatkowo, kierowca ten będzie zagrożony tak zwanym regresem z ubezpieczenia OC. Co to oznacza?

Regres z ubezpieczenia za jazdę pod wpływem alkoholu

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, towarzystwo ubezpieczeniowe, a także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) posiadają prawo do ubiegania się o zwrot wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania wtedy, gdy kierujący był w stanie „po użyciu alkoholu” lub w stanie nietrzeźwości.

Mowa wtedy o tak zwanym regresie ubezpieczeniowym, czyli roszczeniu zwrotnym. Wtedy zakład ubezpieczeniowy albo UFG mogą ubiegać się o zwrot całości albo części środków przeznaczonych na odszkodowanie dla poszkodowanych osób.

Zgodnie z danymi, które podane są przez Polską Izbę Ubezpieczeń, zobowiązania dla poszkodowanych w wypadkach wywołanych przez nietrzeźwych kierowców wynoszą nawet około 45-50 milionów złotych rocznie. Wysokość średniego regresu to od około 8 000 złotych do 9 000 złotych, przy czym może być ono jeszcze wyższe w sytuacji, gdy w wypadku poszkodowani zostaną ludzie. Najwyższe odszkodowanie, które zostało wypłacone z winy pijanego kierowcy w Polsce, sięgnęło niemalże 700 tysięcy złotych!

Spłata odszkodowania przez regres – na czym to polega?

Aby towarzystwo ubezpieczeniowe, które sprzedało ubezpieczenie OC kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu i wywołał zdarzenie drogowe, mogło ubiegać się o regres, musi spełnić określone wymogi.

Ubezpieczyciel musi udowodnić wtedy, że kierowca, który wywołał zdarzenie, był pod wpływem alkoholu. Najczęściej nie jest to trudne, ponieważ potwierdzeniem jest badanie alkomatem wykonane przez policję.

Zapłata regresu od ubezpieczyciela może nastąpić przelewem albo gotówką w wyznaczonym czasie. Zadłużenie może być także rozłożone na raty. 

Co wtedy, gdy sprawca wypadku nie posiada odpowiedniej sumy, aby pokryć regres? Wówczas może narazić się na egzekucję komorniczą, na przykład na zajęcie oszczędności, pensji, a w końcu na utratę ruchomości, a nawet nieruchomości.

Podsumowanie

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu jest karygodna. Co roku w Polsce zatrzymuje się ponad 150 tysięcy pijanych kierowców, którzy stanowią śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu.

Osoby, które prowadzą samochód pod wpływem alkoholu, nie tylko narażone są na poważne kary grzywny, odebrania prawa jazdy, a także ograniczenia i pozbawienia wolności, ale także na regres za ubezpieczenie OC ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli konieczność zwrotu wypłaconego poszkodowanym odszkodowania.

Artykuł ma charakter informacyjny i został przygotowany przez porównywarkę ubezpieczeń Porówneo.pl

Polecane

Może Cię zainteresować