×

Zamiast iść do kościoła możesz sam poświęcić jedzenie w domu. Jak to zrobić?

Wielu katolików zastanawia się jak poświęcić samemu pokarmy w domu? Obostrzenia skutecznie ograniczają możliwość kapłanów w tej kwestii. Jednakże jest na to sposób.

Święta Wielkanocne w dobie pandemii

Wielkanoc to najważniejsze święto dla Chrześcijan, nic więc dziwnego, że obecna sytuacja budzi wiele emocji. Episkopat 23 marca wydał dokument, w którym apeluje, aby zarówno wierni, jak i kapłani przestrzegali zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych. W ostatnich tygodniach dochodziło do nadużyć w tych kwestiach.

W piśmie jest także mowa o osobach, które nie mogą uczestniczyć w obrzędach fizycznie:

Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, proszę, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. Wprawdzie biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą, a modlitwa – zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów – jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia.

A co w kwestii tradycyjnego święcenia pokarmów w kościołach? Episkopat odpowiedział w dokumencie z 21 marca 2020 roku. Podane wówczas zalecenia wciąż pozostają w mocy:

Nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350. Można go też (załącznik dołączony do pisma przyp.red.) umieścić na stronach diecezjalnych i parafialnych.

Przedstawiciele kościoła apelują o nie zamykanie kościołów, jednakże podkreślają, że decyzja zależy od władz państwowych. Watykan także podał wytyczne dotyczące Wielkanocy, apelując o maksymalne ograniczanie osób uczestniczących w uroczystościach na terenie kościołów.

Jak poświęcić samemu pokarmy w domu?

Każda diecezja podejmuje samodzielną decyzję w kwestii święcenia pokarmów. Zalecane jest, aby w miarę możliwości poświęcenia dokonał ojciec rodziny lub inna osoba z grona rodzinnego, która chce poprowadzić poświęcenie.

Obrządek zaczyna się od zapalenia ustawionej na stole świecy. Następnie cała rodzina odmawia modlitwę, po której zostaje odczytany tekst z Pisma Świętego pochodzący z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 1-10).

Co obowiązkowo powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym? Zwyczajowo umieszcza się tam sól. Symbolizuje ona ochronę przed złem oraz chroni potrawy przed zepsuciem. Obok niej winny się znaleźć jajka, które symbolizują wiosnę oraz rodzące się życie.

W każdym koszyczku musi się także znaleźć baranek z chorągiewką zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Znajdziemy tam także babkę, chleb, chrzan, wędliny, miód czy pieprz. W zależności od regionu Polski w koszyczku mogą się także znaleźć regionalne potrawy.

Obchodzicie w sposób tradycyjny Święta Wielkanocne?

Źródła: episkopat.pl, beszamel.se.pl, diecezja.pl, nto.pl, www.fakt.pl, gk24.pl
Fotografie: Twitter, pixabay.com

Może Cię zainteresować

zamknij