×

Jak dostać się do wojska?

Jak dostać się do wojska po likwidacji zasadniczej służby wojskowej?

Wielu młodych ludzi zastanawia się jak dostać się do wojska. Obecnie gdy nie ma już obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej zmieniły się zasady przyjmowania kandydatów na żołnierzy. Jest kilka ścieżek dzięki którym można się dostać do wojska. Nadal wszystkich informacji udziela jak dawniej WKU czyli Wojskowa Komisja Uzupełnień. Tam dowiesz się jakie masz możliwości, jakie dokumenty należy przygotować i jak wygląda proces rekrutacji. W obecnych czasach jest to jedna ze ścieżek godnych plecenia bowiem służba daje także stabilne zatrudnienie i wiele innych możliwości. Przede wszystkim możliwości rozwoju i awansu. By skończyć dobrą szkołę podoficerska warto zainwestować w naukę jeżyków obcych. To otwiera drzwi do prawdziwej kariery. Profesjonalizacja polskiej armii sprawiła, że zasadnicza służba wojskowa została zamieniona na armię zawodową. Obecnie prestiż wojska bardzo wzrósł, a możliwości stabilnej pracy, udziału w misjach zachęcają wielu młodych ludzi do wstąpienia w szeregi wojska zawodowego.

Poznaj podstawowe kryteria przyjęcia

Każda ze służb ma swoje określone wymagania. Np. żeby dostać się do żandarmerii wojskowej należy mieć co najmniej 175 cm wzrostu (nie dotyczy kobiet). Wszystkie te wymagania i kryteria jakimi kierują się komisje rekrutacyjne określają rozporządzenia ministra obrony narodowej. Pewne sprawy są wspólne niezależnie od jednostki jaką wybieramy. Np. należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności. Nie można mieć tatuaży w miejscach bardzo widocznych na przykład na twarzy.

Inne wspólne, oczywiste i nieprzekraczalne kryteria to wiek kandydatów – powyżej 18 lat, kandydat na żołnierza powinien także posiadać polskie obywatelstwo. Każdy kto spełnia określone wymagania, bez względu na płeć może zostać żołnierzem.

jak dostać się do wojska

Wszystkich potrzebnych informacji udzieli nam WKU. Tam też składamy komplet potrzebnych dokumentów. W przypadku kandydata na zawodowego szeregowca ze środowiska cywilnego wymaga się wykształcenia minimum gimnazjalnego oraz odpowiedniej kategorii zdrowotnej o ile była przyznawana (kategorie D i E eliminują z możliwości zostania zawodowym szeregowym). Nieco inne wymagania są stawiane wobec kandydatów na oficerów oraz podoficerów. Częścią procesu rekrutacji jest także egzamin sprawności fizycznej.

Wymagane dokumenty

Do WKU należy też dostarczyć wymagane dokumenty są to przede wszystkim życiorys, akt urodzenia, zaświadczenie o niekaralności, kopia dowodu osobistego, opcjonalnie – prawa jazdy, dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie. W przypadku kandydata, który jest w związku małżeńskim, także odpisu aktu małżeństwa, a rodzica – aktu urodzenia dziecka. W niektórych przypadkach wymagane są także dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe na przyszłym stanowisku.

Kandydatów na zawodowych żołnierzy obowiązują także badania lekarskie oraz badania psychologiczne. Badanie lekarskie należy odbyć w TWKL – Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej. Kandydat otrzymuje tam kartę obiegową z wyszczególnionymi badaniami, które musi zrobić. Dopiero na ich podstawie w ciągu około 2 tygodni komisja wydaje orzeczenie (od negatywnego orzeczenia przysługuje 2 tygodnie na odwołanie).

Natomiast w Wojskowej Poradni Psychologicznej kandydat jest zobowiązany przejść szereg badań i testów, które stwierdzą brak przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Orzeczenie psychologiczne wraz z badaniami lekarskimi także trafia do odpowiedniej WKU.

Jeśli weryfikacja dokumentów oraz wszystkie badania przejdziemy pomyślnie kandydat do wojska zawodowego czeka już tylko na personalną decyzję uprawnionego organu oraz podpisanie kontraktu z dowódcą jednostki do której w określonym dniu i godzinie ma się stawić.

Może Cię zainteresować

zamknij