×

Od 1 września można ubiegać się o dodatkowy zasiłek. Komu przysługuje?

Od 1 września można ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rodzice znów mogą wnioskować o świadczenie w przypadku zamknięcia żłóbków lub przedszkoli.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dla kogo?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to ekstra świadczenie, które wprowadzono tuż po wybuchu pandemii. Mogą z niego skorzystać rodzice, którzy muszą sprawować opiekę nad dziećmi do 8 lat w przypadku zamknięcia (z powodu COVID-19) żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Zasiłek przysługuje również wtedy, gdy wspomniane placówki nie mogą zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym. O ekstra dodatek można się także starać w przypadku braku możliwości opieki przez nianię.

Dodatkowe świadczenie przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do:

  • 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Twitter

Ile wynosi?

Zasiłek będzie wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ubiegać się o niego mogą rodzice i opiekunowie od 1 września do 20 września 2020 roku. Wówczas otrzymają oni świadczenie w wysokości 80 proc. swojej pensji.

Taki zasiłek będzie wypłacany za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, ale również za dni ustawowo wolne od pracy. Co istotne, dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Twitter

Jak wnioskować?

Zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie zmieniły się od ostatniego razu. Aby go otrzymać, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy, itd.) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Natomiast osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Należy jednak pamiętać, że jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego), wówczas taki zasiłek nie zostanie przyznany.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Twitter
Źródła: biznes.radiozet.pl, www.pit.pl, biznes.wprost.pl
Fotografie: Twitter

Może Cię zainteresować

zamknij