×

Dodatek solidarnościowy i zasiłek dla bezrobotnych. Kto może go otrzymać?

Dodatek solidarnościowy i zasiłek dla bezrobotnych jest pomocą dla osób, które straciły pracę w trakcie pandemii. Kto może je otrzymać?

Dodatek solidarnościowy i zasiłek dla bezrobotnych

Projekt ustawy jest propozycją, która wyszła od prezydenta Andrzeja Dudy. W czwartek podjęto głosowanie nad propozycją i zaakceptowano ją głosami większości. Osoby, które straciły pracę do 31 marca 2020 roku będą mogły złożyć wniosek o świadczenie w wysokości 1400 zł. Będzie ono wypłacane przez 3 miesiące, co oznacza, że taka osoba otrzyma 4200 zł.

Okres pobierania zasiłku solidarnościowego nie wliczono do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium. W praktyce oznacza to, że nie będzie on skracał okresu pobierania tych świadczeń. Nie podlega on także opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie przewidziano także żadnych potrąceń czy egzekucji.

Rząd rozpatruje także możliwość wydłużenia okresu wypłaty tzw. „dudowego”. Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek wyłącznie przez internet. Według pomysłodawcy ma to ułatwić i przyspieszyć rozpatrywanie wniosków. Całościowo projekt ma kosztować budżet państwa ok. 1 492,8 mln zł.

Jakie są warunki?

Nie każdy może otrzymać podwyższony zasiłek. Zgodnie z projektem ustawy przeznaczony jest on dla osób, które były zatrudnione na umowę o pracę i straciły ją 31 marca i później. Dodatkowo osoby te w 2020 r. muszą mieć odprowadzone do ZUS składki za trzy miesiące pracy. Dodatkowe pieniądze są wypłacane wyłącznie w okresie czerwiec-sierpień. Osoba, która straci pracę np. 31 czerwca, otrzyma świadczenie wyłącznie za 2 miesiące.

O świadczenie nie będą mogły się starać osoby, które już pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub nie mają innego źródła ubezpieczenia, np. prawa do emerytury. Pominięto także rolników. Mimo, że nie skraca on okresu pobierania innych dodatków (stypendia oraz zasiłek dla bezrobotnych) zostają one zawieszone na czas wypłaty dodatku solidarnościowego. Wnioski będą przyjmowane od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Oznacza to, że ustawa będzie musiała wejść w życie z datą wsteczną.

Początkowe wyliczenia wskazują, że o taką pomoc będzie chciało się postarać prawie pół miliona Polaków.

Źródła: businessinsider.com.pl, biznes.radiozet.pl, www.money.pl
Fotografie: pixabay.com

Może Cię zainteresować