×

Kolejny dodatek z powodu koronawirusa. Niektóre osoby otrzymają nawet 4200 zł

Dodatek solidarnościowy przeznaczony jest dla osób poszkodowanych z powodu pandemii. Jeśli straciłeś pracę możesz otrzymać 1400 złotych.

Dodatek solidarnościowy podpisany przez prezydenta

Pomysł nowego świadczenia został przedstawiony na początku czerwca. Dodatek solidarnościowy i zasiłek dla bezrobotnych został oficjalnie zatwierdzony przez prezydenta Andrzeja Dudę 20 czerwca. Oznacza to, że wszystkie osoby, które utraciły pracę z powodu pandemii mogą uzyskać wsparcie finansowe. W okresie od 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r osoba pobierająca usługę otrzyma 1400 zł co miesiąc. Łącznie jest to 4200 zł pomocy bezzwrotnej. Jak czytamy w dokumencie:

Celem ustawy jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19. Poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-1. Dodatek będzie przysługiwał za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego.

Osoba pobierająca dodatek solidarnościowy będzie podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Dodatkowo także ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego.

Osoby zainteresowane pomocą muszą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek. Nie może to nastąpić później niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Następnie ZUS ocenia czy danej osobie takie świadczenie przysługuje.

Prezydent wspiera bezrobotnych

Andrzej Duda od początku swojej kampanii prezydenckiej nawiązuje do programów społecznych Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiada on także stałe wsparcie dla osób, które w wyniku pandemii stał się bezrobotne. W nowej ustawie znalazł się także zapis o zasiłku dla bezrobotnych. Otrzymają oni 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. Później ta kwota wyrówna się do sumy 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku. W oficjalnym w komunikacie kancelarii prezydenta czytamy:

Konsekwencją podwyższenia wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych będzie podwyższenie wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych np. świadczenia integracyjnego dla uczestników Centrów Integracji Społecznej, dodatku aktywizacyjnego, stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych.

Przepisy dotyczące wyższego zasiłku dla bezrobotnych wejdą w życie z dniem 1 września 2020 roku.

Źródła: www.fakt.pl, wiadomosci.radiozet.pl, www.rmf24.pl
Fotografie: twitter.com

Polecane

Może Cię zainteresować