×

Dodatek Elektryczny 2022. Co trzeba naprawdę zrobić, by mniej zapłacić za prąd?

Przyszłoroczne rachunki za prąd to coś, czego obawia się wielu z nas. Nowy Dodatek Elektryczny 2022 to szansa na oszczędność dla osób, które ogrzewają swoje domy i mieszkania prądem. Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie?

Dodatek Elektryczny 2022

Oszczędność – to słowo towarzyszy nam ostatnio na każdym kroku, również jeśli chodzi o ceny prądu. Przypomnijmy: niedawno Sejm uchwalił ustawę przewidującą zamrożenie gospodarstwom domowym cen energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r. W związku z tym w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami oraz 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

A co, jeśli limit zostanie przekroczony? Wówczas odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników, obowiązujących w 2023 r. Rząd wyliczył, że z zamrożenia cen energii elektrycznej skorzysta w przyszłym roku prawie 17 mln gospodarstw domowych.

Osoby, które martwią się rachunkami za prąd, a ogrzewają swoje domy i mieszkania prądem, będą mogły się starać o dodatek elektryczny. Wniosek będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Natomiast pieniądze, a konkretnie od 1000 do 1500 zł, zostaną wypłacone najpóźniej do 31 marca 2023 r.

Komu przysługują pieniądze?

O wypłatę świadczenia mogą się starać zarówno osoby samotne, jak i rodziny (jedno gospodarstwo domowe) Warunek? Wpis pompy ciepła, pieca akumulacyjnego lub bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Chodzi o to, żeby z danych CEEB wynikało, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Ważne: pieniądze nie przysługują osobom, które korzystają z fotowoltaiki.

Ponadto warto podkreślić, że wnioskodawca nie może otrzymać jednocześnie dodatku do prądu i dodatku węglowego, do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

Dobre wieści są takie, że dodatek mogą otrzymać również najemcy. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości ogrzewanej prądem, żeby starać się o pieniądze.

Fotografie:

Może Cię zainteresować