×

Do 30 listopada trzeba złożyć specjalne oświadczenie. Bez tego prąd będzie kosztował krocie!

Do 30 listopada wszystkie podmioty wrażliwe powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii. Chodzi o zamrożenie taryf. Na wtorkowej konferencji powiedziała o tym minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Podkreśliła również, że rządowa tarcza pomocy jest największą tarczą w państwach Unii Europejskiej. Co daje oświadczenie w sprawie zamrożenia taryf?

Oświadczenie w sprawie zamrożenia taryf

7 października Sejm przyjął ustawę przewidującą zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku w związku z tzw. Tarczą Solidarnościową. Nowa ustawa spowoduje brak wzrostu kosztów energii elektrycznej dla większości polskich gospodarstw.

Minister Anna Moskwa zaznaczyła, że rządowa tarcza jest największą w Unii Europejskiej. Co więcej, dzięki ustawie, podwyżki rachunków za prąd w gospodarstwach domowych będą znacznie ograniczone. Na temat nowego pomysłu wypowiadała się podczas specjalnej konferencji:

Wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców

– wyjaśniła Pani Minister

Co więcej, dla odbiorców indywidualnych ta taryfa G jest prosta w identyfikacji, na poziomie taryfikacji ta taryfa zostanie zamrożona; ćwiczenie na poziomie urzędu regulacji energetyki, absolutnie proste w wykonaniu, pewne w zabezpieczeniu odbiorców indywidualnych

– dopowiedziała Anna Moskwa

Do 30 listopada podmioty wrażliwe powinny złożyć oświadczenie

Gospodarstwa, które zmieszczą się w określonych limitach zużycia energii, zapłacą za energię i jej dystrybucję na równi z obecnym rokiem. Limit będzie wynosił 2 tysiące kWh rocznie (z pewnymi wyjątkami). Niestety energia zużyta powyżej danego limitu może być kilkukrotnie droższa.

Anna Moskwa poinformowała też:

Do 30 listopada podmioty wrażliwe powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf(…) do swojego dostawcy energii, że jest się takim podmiotem, że jest się szkołą, przedszkolem, żłobkiem, szpitalem

– przypomniała Minister Moskwa

Lista podmiotów, które wspieramy w cieple, w gazie, czyli szkoły, uczelnie, żłóbki, piecza zastępcza, spółdzielnie socjalne i wszystkie inne podmioty, które pracują z osobami wrażliwymi, z osobami niepełnosprawnymi, to również ta obniżona stawka 785

– dodała

Przypomnijmy też, że niektórzy muszą złożyć oświadczenie, które nosi ustawową nazwę: „Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego”. Kto musi to zrobić w celu zamrożenia cen prądu w 2023 r.? Oczywiście, podstawowy limit 2000 kWh nie wymaga składania oświadczenia. Obowiązują tu więc następujące zasady:

  • limit 2000 kWh – brak oświadczenia
  • limit 2600 kWh i 3000 kWh – konieczność jego złożenia

Dodajmy, że odbiorcy uprawnieni składają oświadczenie niezwłocznie po spełnieniu przesłanek. Nie mogą zrobić tego później niż w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Oświadczenie w sprawie zamrożenia taryf

Źródła: www.o2.pl, biznesalert.pl
Fotografie: Archiwum prywatne,, Facebook

Może Cię zainteresować