×

Bon żłobkowy. Wnioski można składać już od przyszłego tygodnia!

Lada dzień ZUS zacznie przyjmować wnioski na bon żłobkowy. To spore wsparcie dla rodziców. Dzięki temu można naprawdę sporo zaoszczędzić. Aby tak się jednak stało, muszą zostać spełnione pewne warunki.

Komu przysługuje bon żłobkowy?

Rusza pomoc dla rodzin z dziećmi, tzw. bon żłobkowy. To pomoc, jaką uchwalono wprowadzając w życie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Dopłatą do żłobka objęte zostaną dzieci, na które RKO nie jest wypłacane – czyli na pierwsze lub jedyne w rodzinie. Należy dodać, że nowe świadczenie przysługuje niezależnie od innych form pomocy (np. 500+) i nie zależy od dochodów rodziców.

bon żłobkowy
Pixabay

Składanie wniosków

Wniosek o bon żłobkowy należy złożyć nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką przez dziennego opiekuna.

Na dzieci, które w tym roku chodzą do żłobka, wnioski będzie można składać już od 1 kwietnia. W sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, dofinansowanie zostanie wyrównane – będzie przysługiwało od pierwszego dnia.

W przypadku gdy rodzic złoży wniosek po upływie wspomnianych dwóch miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, dofinansowanie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek będzie można złożyć tylko przez Internet – przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, rządowy portal Emp@tia i bankowość elektroniczną.

bon żłobkowy
Piqsels

Do wypełnienia wniosku niezbędne będą dane rodzica składającego wniosek: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres), obywatelstwo, PESEL lub nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr telefonu, adres email.

Niezbędne będą także dane dziecka: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, nr PESEL lub nr i seria dokumentu tożsamości, informacja o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, lub objętego opieką dziennego opiekuna ze wskazaniem żłobka, lub klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza, lub dziennego opiekuna, który sprawuje opiekę nad dzieckiem oraz klauzula brzmiąca: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wysokość bonu żłobkowego

Bon żłobkowy od państwa to wsparcie wynoszące maksymalnie 400 złotych miesięcznie. W przypadku przyznania bonu, pieniądze będą trafiać bezpośrednio do żłobka, klubiku dziecięcego lub dziennego opiekuna zajmującego się dzieckiem. Jeśli opłata jest wyższa, resztę dopłaca rodzic. W sytuacji gdy opłata jest niższa, bon będzie stosunkowo niższy. Warto również dodać, że bon nie pokrywa kosztów wyżywienia dziecka we wspomnianych przypadkach. Bon jest natomiast zwolniony z podatku dochodowego i jest wolny od egzekucji komorniczej.

Nowe świadczenie przysługuje niezależnie od innych form pomocy, dlatego biorąc pod uwagę bon na żłobek i tzw. 500 plus, można w sumie dostać na dziecko wsparcie w wysokości aż 900 zł!

bon żłobkowy
Pixabay

Wsparcie rządowe w formie bonu żłobkowego przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy mają nadany numer PESEL.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy
Źródła: www.fakt.pl
Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu), Pixabay, Piqsels

Może Cię zainteresować

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
zamknij