×

Program mama 4+ rusza już od 1 marca. Świadczenie otrzymają nie tylko kobiety

Oficjalny termin wprowadzenia świadczenia Mama 4 plus to 1 marca. By wyjść naprzeciw potrzebom osób uprawnionych i usprawnić funkcjonowanie systemu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwił składanie wniosków już od 17 lutego. Prezes ZUS już teraz przedstawia PAP pierwsze informacje co do funkcjonowania programu.

„Odzew jest bardzo duży”

Na ten moment do ZUSu trafiło ponad 2 tys. wniosków. Dodatkowo, punkty informacyjne odwiedziło 42 tys. osób, które chciały dowiedzieć się czy są uprawnione do pobrania świadczenia. Prezes prof. Gertruda Uścińska w rozmowie z PAP zaznacza:

Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom klientów i przyjmujemy wnioski już od 17 lutego. Ludzie ocenili, zgodnie z prawdą, że ZUS jest przygotowany do składania wniosków przed terminem. Traktuję to jako wyraz zaufania do naszej instytucji.

Co ważne, ZUS nie czeka z rozpatrywaniem wniosków do 1 marca. Już teraz są poddawane pierwszej analizie. Na jej podstawie wiemy już, że większość z nich złożyły osoby między 60 a 70 rokiem życia. Chociaż dwie najstarsze z wnioskodawczyń mają ponad 90 lat.

Nie tylko dla matek

Program Mama 4 plus to rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Chodzi w nim o to, by podnieść świadczenia emerytalne osobom, które nie mogły podjąć pracy zawodowej lub musiały z niej zrezygnować, ponieważ wychowywały przynajmniej czwórkę dzieci. Te osoby często żyją na granicy ubóstwa, dostając minimalne emerytury, a w skrajnych przypadkach nie dostając ich wcale. Mimo nazwy, do świadczenia są uprawnieni również ojcowie, którzy spełniają odpowiednie warunki. Jak podaje prof. Uścińska, do tej pory wnioski złożyło sześciu mężczyzn.

Program ma sprawić, że wnioskodawca łączenie z emeryturą będzie co miesiąc otrzymywał 1100 zł. To oznacza, że jego kwota będzie więc ustalana indywidualnie, w zależności od tego czy i w jakiej wysokości uprawniony otrzymuje emeryturę.

twitter.com

ZUS jest już przygotowany

Chcąc otrzymać świadczenie należy złożyć w ZUS odpowiedni wniosek. Prezes instytucji zapewnia, że pracownicy są przeszkoleni i uprawnieni do rozpatrywania wniosków i wydawania odpowiednich decyzji. Ze względu na specyfikę programu Mama 4 plus sytuacja każdego wnioskodawcy będzie rozpatrywana indywidualnie. W tym wypadku każda decyzja ma charakter uznaniowy, dlatego wymaga specjalnego nadzoru. Jednak jak podkreśla prof. Uścińska:

Taki nadzór oczywiście został zapewniony. Przyjęliśmy jednolite dla całego kraju zasady przyznawania świadczeń. Uznaniowy nie znaczy dowolny.

Należy spełniać określone warunki

To, że decyzja urzędnika ma charakter uznaniowy, nie znaczy, że nie ma pewnych warunków, które musi spełniać wnioskodawca. Po pierwsze, jak wcześniej wspominaliśmy, podstawą jest wychowanie przynajmniej czwórki dzieci. Ustawa o projekcie wychowanie dziecka definiuje jako: „sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi polegającej na stałym, bezpośrednim i ciągłym wykonywaniu ogółu obowiązków spoczywających na rodzicach”. Prezes Uścińska zaznacza, że to kryterium będzie sprawdzane bardzo dokładnie:

Naszym obowiązkiem jest wszechstronna ocena, czy w danej sytuacji rzeczywiście było to stałe, bezpośrednie i ciągłe sprawowanie obu obowiązków spoczywających na rodzicach względem dziecka i czy było należyte wykonywanie pieczy nad osobą i majątkiem.

Kolejnym istotnym elementem jest wysokość dochodów. Na szczęście dla wnioskodawców, pod uwagę brany jest dochód osoby starającej się o świadczenie. W tym wypadku nie będzie więc miała znaczenia wysokość zarobków lub emerytur partnera i innych domowników.

Co ważne, jeśli świadczenie otrzyma osoba nieuprawniona, spotka się z poważnymi konsekwencjami. Tak jak w przypadku innych pieniędzy pobieranych z ZUS zastosowanie mają tutaj przepisy o nienależnie pobranych świadczeniach. To oznacza, że wszystkie uzyskane bezprawnie świadczenia należy zwrócić w całości. Dodatkowo taki świadczeniobiorca poniesie odpowiedzialność z tytułu składania fałszywych oświadczeń.

Decyzje i odwołania

W programie Mama 4 plus decyzje są wydawane w terminach, które zwykle obowiązują w przypadku składania wniosków do ZUS. Jeśli ktoś uzyska decyzje odmowną, w ciągu 14 dni od jej otrzymania, przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie spraw. Ponadto zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego może ewentualnie złożyć odwołanie do Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od uzyskania decyzji.

Nie tylko dla obywateli

Do uzyskania pieniędzy z tytułu Mama 4 plus są uprawnieni także cudzoziemcy, którzy legalnie przebywają w Polsce. Warto jednak zaznaczyć, że dodatkowym warunkiem świadczenia jest przebywanie na terenie RP w czasie jego pobierania. Ponadto wnioskodawca musi posiadać w Polsce ośrodek interesów życiowych przez przynajmniej 10 lat w okresie następującym po ukończeniu 16 roku życia. Te obostrzenia dotyczą zarówno Polaków jak i cudzoziemców.

Z ustaleń ZUS wynika, że około 92 tys. osób już na starcie spełniają warunki do uzyskania świadczenia. Na program Mama 4 plus zostanie przeznaczone około 801,3 mln zł.

Może Cię zainteresować

zamknij