×

Po 500+ i Mieszkanie+ kolejny rządowy program: „Aktywni plus”. O co chodzi?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że pracuje nad nowym programem, ze słynnej serii „plus”. Najnowszy ma się nazywać „Aktywni plus” i ma być skierowany do Polaków z najstarszej grupy wiekowej.

O co chodzi?

Głównym celem programu ma być przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu społecznemu, jakiego często doświadczają osoby starsze w naszym społeczeństwie. „Aktywni plus” jest tutaj ambitnym posunięciem, ponieważ, jak głoszą jego autorzy, ma zwiększyć uczestnictwo seniorów we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Koniec z całodziennym przesiadywaniem przed telewizorem?

„Aktywni plus” w dużym uproszczeniu ma być kompleksową koncepcją na zagospodarowanie ogromnej ilości czasu wolnego, jaką mają seniorzy. Czasu, z którym zwykle nie mają co zrobić. Jego drugoplanowymi celami są także rozwijanie przedsiębiorczości społecznej (nie jest zbyt jasne, co właściwie ministerstwo rozumie pod tym pojęciem) u osób starszych oraz promowanie postaw aktywizujących do podejmowania pracy.

Całość ma się opierać na czterech filarach. Będzie to: aktywność społeczna, partycypacja społeczna, wyłączenie cyfrowe oraz przygotowanie do starości. Niewiele jednak wiemy, jak to ma w praktyce wyglądać, strona rządowa nie podała na ten temat zbyt wielu szczegółów.

„Aktywni plus” – sensowny program, czy zawracanie głowy?

Na tę chwilę w programie pozytywne wrażenie wywołują 3 pomysły: po pierwsze, aktywizacja społeczna seniorów ma zachodzić m. in. poprzez zachęcanie ich do podejmowania działań charytatywnych na rzecz innych osób, także poprzez formę wolontariatu.

Innym punktem na który kładzie się nacisk jest zwiększenie poziomu samoorganizacji środowiska osób starszych w życiu publicznym. To wydaje się o tyle sensowne, że już teraz jest sporo miejsc w Polsce, zwłaszcza małych miejscowości – gdzie seniorzy potrafią sobie świetnie wypełnić czas wolny poprzez organizowanie sobie samym różnego rodzaju tematycznych spotkań i zajęć. A jeszcze lepiej tego rodzaju inicjatywy działają na Zachodzie, gdzie na przykład seniorzy urządzają sobie cotygodniowe potańcówki i inne formy zabawy.

Trzecim ciekawym pomysłem w ramach programu są zapowiadane działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku starzenia się i starości w świadomości społecznej. Ten punkt jednak będzie rządowi najtrudniej zrealizować. Na to aby starość zaczęła być postrzegana w naszym kraju pozytywnie potrzeba raczej długich lat, pojedynczy program raczej nic tu nie zmieni.

Może Cię zainteresować