×

Zmiana zasad kwarantanny i nie tylko. Pojawiła się nowelizacja rozporządzenia

Zmiana zasad kwarantanny po powrocie do kraju oraz innych obostrzeń, które obowiązują w Polsce. W Dzienniku Ustaw pojawiła się nowelizacja rozporządzenia.

Zmiana zasad kwarantanny

W piątkowy (22 stycznia) wieczór w Dzienniku Ustaw pojawiła się nowelizacja rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2020 r. Najistotniejszą zmianą jest zwolnienie z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny osób przekraczających granicę naszego kraju. Jest tylko jeden haczyk.

Takie osoby muszą poświadczyć swój stan zdrowia negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Badanie musi zostać wykonane przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku testu.

Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnieni będą także m.in. członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych i członkowie ich sztabów. Jak czytamy w uzasadnieniu:

Proponowane zmiany umożliwią członkom kadry narodowej, a także członkom ich sztabów powrót z zawodów zagranicznych bez konieczności odbycia kwarantanny.

Co jeszcze się zmieniło?

Rząd postanowił rozszerzyć także grupę osób, które mogą korzystać z usług hotelarskich. Na liście znajdowali się wcześniej m.in. medycy, służby mundurowe czy sportowcy. Teraz dodano do niej także:

  • osoby, które realizują określone projekty inwestycyjne,
  • sędziów sportowych,
  • osoby przeprowadzające kontrolę antydopingową,
  • dziennikarzy, którzy wykonują pracę poza miejscem zamieszkania.

Poza tym z zakazu zgromadzeń większych niż pięć osób wyłączono „konkursy, olimpiady i turnieje” dla uczniów, a także próbne egzaminy dla ośmioklasistów i matury.

Ostatnia zmiana dotyczy kolejności szczepień przeciw Covid-19 w ramach pierwszego etapu. Do grupy tej włączono:

  • pacjentów przebywających w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  • przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
  • osoby urodzone po 1961 r., które: są dializowane, mają chorobę nowotworową w trakcie leczenia do roku, są w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów,
  • pracownicy pedagogiczni regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  • strażnicy straży gminnej (miejskiej).

Przepisy weszły w życie z dniem 23 stycznia 2021 roku.

Źródła: www.wprost.pl, www.money.pl, businessinsider.com.pl
Fotografie: Twitter

Może Cię zainteresować

zamknij