×

Wytyczne MEN w kwestii matur. Jak będą wyglądać egzaminy?

Wytyczne MEN w kwestii matur, a właściwie sposobu przeprowadzenia egzmianów. Kiedy się odbędą i jak będą wyglądać? Mamy oficjalny komunikat!

Wytyczne MEN w kwestii matur i innych egzaminów

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach od 16 do 18 czerwca. W tym roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych ze względu na obecną pandemię.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Jak ma wyglądać wejście do szkoły?

Zdający oczekujący na wejście do placówki bądź sali egzaminacyjnej mają obowiązek zachować dystans minimum 1,5 metra od siebie. W trakcie wpuszczania uczniów do sal nauczyciele będą ich prosić o odsłonięcie twarzy w celach weryfikacji tożsamości. Mają wówczas zachować zalecaną odległość, a przed budynkiem ma się znajdować miejsce z płynem do dezynfekcji rąk.

Na sali ławki mają być ustawione w taki sposób, aby zachować wskazany dystans. Jeśli zajdzie taka potrzeba blaty oraz krzesła należy zdezynfekować przed kolejnym zdającym. Przed wejściem na salę uczniowie mają zdezynfekować dłonie. Zakrycie twarzy mogą zdjąć dopiero, gdy zajmą wskazane miejsce. Zgodnie z wytycznymi, każdy zdający musi korzystać z własnych przyborów piśmienniczych: linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

W jaki sposób będzie kontrolowany przebieg egzaminów?

Zespół nadzorujący będzie obecny na sali. W trakcie przemieszczania się i kontroli egzaminów wskazane jest, aby mieli oni zakrytą twarz oraz zachowywali dystans. Mogą oni odsłaniać twarz tylko w miejscach „bezpiecznych”, czyli pozwalające zachować ogległość 1,5 metra od innych osób.

Nauczycieli oraz opiekunów w trakcie egzaminów obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.

Kiedy można opuścić salę?

W kwestii opuszczenia sali przez zdającego panują te same zasady co zwykle. Kwadrans przed zakończeniem czasu egzaminacyjnego, uczeń może oddać arkusz. MEN apeluje do wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających. Chodzi o miejsca przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną nim rozpocznie się egzamin oraz po jego zakończeniu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej liczy na dyrektorów placówek, albowiem są oni bardziej świadomi możliwości rozlokowania zdających w taki sposób, aby były spełnione normy BHP. Uczeń, który zdaje więcej niż jeden egzamin w ciągu dnia, może opuścić szkołę, jednakże ma obowiązek dezynfekcji rąk przy każdorazowym wyjściu z danego pomieszczenia bądź budynku.

Uczniowie, którzy nie mogą podjąć egzaminu w podanych terminach, mogą je zdawać w drugim terminie – od 8 do 14 lipca.

Źródła: kobieta.onet.pl, www.gov.pl
Fotografie: Twitter (miniatura wpisu), Twitter

Może Cię zainteresować

zamknij