×

Trwają przygotowania do następnej pandemii. WHO ujawnia szczegóły

Obecna jeszcze nie ustąpiła, ale rządy wielu państw potwierdziły przygotowania do następnej pandemii. Jednym z głównych pomysłodawców tej inicjatywy jest WHO.

Przygotowania do następnej pandemii są kluczowe

Na obecny kryzys zdrowotny nie było gotowe żadne państwo. Nawet najnowocześniejsze i najbogatsze kraje miały i wciąż mają wiele problemów z odpowiednią walką z Covid-19. Dlatego trwają już przygotowania, jak przeciwdziałać kolejnym epidemiom w przyszłości. Naukowcy oraz lekarze podkreślają, że prędzej czy później dojdzie do kolejnej. Jedną z najważniejszych zmian będzie nowe podejście do nauki i wirusologii.

Jak tłumaczy prof. Władek Minora z University of Virginia School of Medicine (UVA) w piśmie „IUCrJ”:

Modele strukturalne i inne wyniki eksperymentalne produkowane przez różne laboratoria muszą być zgodne ze standardową procedurą oceny, aby zapewnić ich dokładność i zgodność z przyjętymi standardami naukowymi. Standaryzowana walidacja jest ważna dla wszystkich dziedzin nauk biomedycznych, zwłaszcza dla modeli strukturalnych, które są często wykorzystywane jako punkt wyjścia w późniejszych badaniach, takich jak sterowane komputerowo badania dokowania leków i eksploracja danych. Nawet pozornie nieistotne błędy mogą sprowadzić takie badania na manowce.

Nowe inicjatywy do walki z chorobami

ZAPI to firma prywatna zaangażowana w walkę z przyszłymi zagrożeniami. Obecnie jest partnerem publiczno-prywatnym, finansowanym ze środków UE i przez przemysł. Celem jej działań jest wykrywanie i przeciwdziałanie nowym i poważnym zagrożeniom epidemiologicznym w Europie i na całym świecie.

Obecnie jedną z inicjatyw jest dokładniejsze monitorowanie kontaktów ze wszelkimi zwierzętami. Bart Haagmans, wirusolog z Centrum Medycznego Uniwersytetu Erazma oraz współkierownik inicjatywy ZAPI podkreśla, że wynika to z coraz częstszego kontaktu z nimi:

Ludzie mają coraz częściej kontakt ze zwierzętami. Również ostatnia epidemia, która pojawiła się w Chinach, najprawdopodobniej rozpoczęła się od kontaktów na targach zwierząt (choć nie zostało to jeszcze w pełni potwierdzone).

Badacz podkreśla, że badania muszą być wielowektorowe. Zagrożenia nie można dokładnie sprecyzować:

Nie jesteśmy w stanie określić, jaka będzie następna choroba, która wystąpi u zwierząt lub ludzi. Ale wiemy, że ona się pojawi. Chcemy skrócić czas reakcji, a to pozwoli nam ratować życia – taki jest cel ZAPI. To, co trwało kilka lat, trwa teraz kilka miesięcy, a my ciągle robimy postępy. Następnym razem procesy będą jeszcze bardziej wydajne.

WHO także przygotowuje odpowiednie działania

Koronawirus nie jest jedynym tak globalnym zagrożeniem na świecie. WHO już wcześniej ostrzegało, że może nam grozić kolejna pandemia. Dlatego już teraz Światowa Organizacja Zdrowia planuje odpowiednie działania w przypadku kolejnego kryzysu na taką skalę.

W trakcie wirtualnej konferencji prasowej szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził:

Musimy być lepiej przygotowani do przewidywania, zapobiegania, wykrywania, oceny i skutecznego reagowania na pandemie w wysoce skoordynowany sposób. Dlatego jesteśmy zobowiązani do zapewnienia powszechnego i równego dostępu do bezpiecznych, skutecznych i niedrogich szczepionek, leków i diagnostyki na tę i przyszłe pandemie.

W spotkaniu wzięło udział przedstawiciele 25 krajów oraz Unii Europejskiej. Podstawą działania ma być nowy traktat, który zawierałby odpowiednie wytyczne, co do działań w przypadku kolejnej eskalacji zakaźnej choroby.

Wśród sygnatariuszy nowego dokumentu znajdziemy m.in. Angela Merkel, Borisa Johnsona czy Emmanuela Macron. Co roku jest organizowane zgromadzenie będące organem decyzyjnym WHO. Wówczas uczestniczą w nim delegacje ze 194 państw członkowskich ONZ ds. zdrowia.

Pomysłodawcy nowego traktatu wyraziło nadzieję, że dokument będzie kompletny w okolicach maja.

Źródła: cordis.europa.eu, www.medonet.pl, serwisy.gazetaprawna.pl, www.medonet.pl
Fotografie: twtter.com (miniatura wpisu), Twitter

Może Cię zainteresować

zamknij