×

Rząd realizuje obietnice o dopłatach dla rolników. Wysokość świadczenia ma wynosić ponad 600 zł

Swego czasu zapowiadane w kwietniu dopłaty dla rolników wywołały sporo kontrowersji. Przeciwnicy rządu kpiąco nazwali je programem „Krowa plus”. Teraz świadczenia stają się faktem, a ich wysokość ma wynosić ponad 600 zł.

Dopłaty dla rolników zapowiedziano w kwietniu

PiS wzięło się za wsparcie dla rolników. Jarosław Kaczyński zapowiadał jeszcze w kwietniu, że dopłaty będą wynosić 500 zł na każdą krowę i 100 zł na tucznika. Teraz okazuje się, że stawki z projektu „Dobrostan zwierząt” będą jeszcze wyższe.

Chodzi o rekompensaty dla hodowców

Możliwe, że partia rządząca chce zyskać przychylność kolejnej grup wyborczej. Według najnowszej wersji projektu, za krowę będzie można dostać rocznie 595 zł, a za świnię nawet 612 zł rocznie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tłumaczy, że te kwoty mają na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych kosztów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Dopłaty dla rolników będą pochodzić z funduszy UE

Tak jak zapowiadano już wcześniej, środki na realizację projektu nie będą pochodzić z krajowych funduszy. Dopłaty dla rolników mają być finansowane z Unii Europejskiej w ramach współpracy w II filarze, czyli wspólnej polityce rolnej.

Warto jednak podkreślić, że spora część rolników jest bardzo nieufna wobec nowego projektu. Jednak pomysł dostał zielone światło z unijnego Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wypłaty mają ruszyć w 2020 roku, a pieniądze będą pochodzić właśnie z PROW.

W obecnym brzmieniu program obejmuje:

Dopłaty dla rolników – dobrostan świń:

  • 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną lochę zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie – stawka płatności 301 zł/szt. rocznie;
  • 1.2 Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jednego tucznika zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie – stawka płatności 24 zł/szt. rocznie;
  • Dobrostan loch – dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.1.) – stawka płatności 612 zł/szt. rocznie;
  • Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.2.) – stawka płatności 33 zł/szt. rocznie.

Dopłaty dla rolników – dobrostan krów:

  • Dobrostan krów mlecznych – wypas. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym – stawka płatności 185 zł/szt. rocznie;
  • Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie – stawka płatności 595 zł/szt. rocznie;
  • Dobrostan krów mamek – płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni poza okresem wypasu – dostęp do środowiska zewnętrznego krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg na powierzchni zwiększonej, o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym – stawka płatności 329 zł/szt. rocznie.

Może Cię zainteresować

zamknij