×

500 plus można dostać już w lipcu. Wiemy jak wygląda tegoroczny wniosek

Rząd ogłosił, że pieniądze z 500 plus można dostać już w lipcu. To ważna informacja, bo od tego roku dużo więcej rodziców może starać się o świadczenie. Przyjmowanie wniosków przez internet rozpocznie się już w poniedziałek. Jakie zmiany w staraniach o świadczenie czekają rodziców?

Wypłaty 500 plus jeszcze w lipcu

Świadczenie 500 plus czeka prawdziwa rewolucja. Od lipca znika próg dochodowy. To oznacza, że 500 plus na pierwsze dziecko można otrzymać niezależnie od zarobków. Dodatkowo formularz został uproszczony, a liczbę stron zredukowano z ośmiu do czterech. Kolejną dobrą informacją dla rodziców, jest czas wypłacania świadczenia. Wcześniej rodzice mieli dostawać pieniądze dopiero w październiku, jednak rząd zapewnia, że składając wniosek na początku lipca, dostaniemy świadczenie jeszcze w tym miesiącu.

Wypłaty 500 plus w lipcu to nie jedyna zmiana

Zmian w 500 plus jest kilka i wydaje się, że rodzice powinni być z nich zadowoleni:

 • Więcej czasu na złożenie wniosku – od tej pory świeżo upieczeni rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Dotrzymanie terminu oznacza, że dostaną pieniądze z wyrównaniem;
 • Nie trzeba mieć ustalonych alimentów – od tego roku samotni rodzice nie muszą występować do sądu o ustalenie alimentów, by móc pobierać świadczenie;
 • Śmierć rodzica nie oznacza utraty świadczenia – w wypadku zgonu rodzica, który wystąpił o świadczenie, 500 plus automatycznie przejdzie na drugiego rodzica;
 • 500 plus dla dzieci z placówek opiekuńczych – od tego roku dzieci przebywające w domach dziecka, placówkach interwencyjnych czy specjalistyczno-terapeutycznych również będą mogły dostawać 500 plus. Decyzję w sprawie wystąpienia o wniosek będzie podejmował dyrektor placówki;
 • Dłuższy okres zasiłkowy – rodzice składając wnioski od 1 lipca, będą mieć zagwarantowane świadczenie aż do 2021 roku. Rząd przewiduje, że rodzice będą musieli ponownie składać wnioski dopiero w lutym 2021 roku.

Tegoroczny wniosek został uproszczony

Wnioski internetowe można składać na trzy sposoby. Można skorzystać z rządowego portalu Emp@tia, Portalu Usług Elektronicznych PUE ZUS albo bankowości internetowej. Tradycyjne papierowe wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Poniżej przedstawiamy jak wygląda tegoroczny wniosek:

Strona pierwsza:

 • w pierwszej rubryce należy wpisać organ przyznający 500+ (prezydent, burmistrz miasta bądź wójt gminy;
 • rubryka poniżej jest zarezerwowana dla adresu naszego urzędu miasta lub gminy – nie jest istotne to gdzie jesteśmy zameldowani, lecz rzeczywisty adres zamieszkania;
 • część pierwsza obejmuje dane osobowe rodzica – imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, numer i serię dowodu osobistego, obywatelstwo oraz stan cywilny;
 • poniżej musimy podać adres zamieszkania, a w przypadku wypełniania wniosku przez internet, również adres e-mail.

wniosek o 500 plus str 1

Strona druga:

 • drugą stronę zaczynamy od wpisania danych dzieci, na które chcemy otrzymać 500 plus.

wniosek o 500 plus str 2

Strona trzecia:

 • w drugiej części trzeba określić, czy którekolwiek z rodziców przebywa w kraju, w którym stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – to konieczne, ponieważ urzędnicy muszą sprawdzić, czy rodzic nie pobiera podobnego świadczenia w innym kraju.

wniosek o 500 plus str 3

Strona czwarta:

 • w tym miejscu należy wpisać dane drugiego rodzica, jeżeli przebywa zagranicą – konieczne jest także wpisanie jego adresu zamieszkania i adresu pracodawcy, jeśli pracuje (ewentualnie adresu prowadzenia działalności gospodarczej);
 • ostatnia rubryka jest zarezerwowana dla numeru rachunku bankowego, na który ma wpływać 500 plus – jeżeli rodzic nie wpisze numeru konta, będzie odbierał świadczenie w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

wniosek o 500 plus str 4

Warto pamiętać, że by dostać świadczenie z wyrównaniem, należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 września.

Polecane

Może Cię zainteresować