×

500 plus dla seniora w 2022 staje się faktem. Kto może złożyć wniosek?

500 plus dla seniora jest już pewne. Wypłacane co miesiąc pieniądze trafią na konta emerytów i emerytek jeszcze w tym roku. Co istotne, nie tylko osoby pobierające emerytury mogą ubiegać o to świadczenie. Kto jeszcze i jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatkowe 500 złotych?

500 plus dla seniora

Seniorzy i nie tylko już wkrótce będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie od państwa. W życie ma bowiem wejść 500 plus dla seniora. Świadczenie ma być wypłacane ze względu na stan zdrowia najstarszych obywateli i obywatelek, którzy najczęściej potrzebują pomocy.

Świadczenie jest również określane mianem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Pieniądze mają być wypłacane dożywotnio co miesiąc.

500 plus dla seniora, ale nie tylko

Kto może ubiegać się o świadczenie 500 plus dla seniora? Informacje na ten temat podał ZUS na swojej stronie internetowej zus.pl.

Świadczenie przysługuje seniorom, którzy:

  • są uprawnieni do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł brutto (jeszcze do niedawna próg ten wynosił  1727,08 zł brutto).

Świadczenie mogą pobierać nie tylko seniorzy. Do tego grona zaliczamy również osoby, które:

  • ukończyły 18 lat;
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji);
  • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.

Wniosek o dodatkowe 500 zł dla seniora

Wniosek o 500 plus dla seniora należy złożyć w urzędzie ZUS lub drogą internetową. Potencjalny świadczeniobiorca nie musi robić tego osobiście. W przypadku osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji może to zrobić bliska jej osoba. Sam wniosek to jednak nie wszystko. Niezbędne jest załączenie dokumentów świadczących o stanie zdrowia świadczeniobiorcy.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy
Źródła: kobieta.gazeta.pl, www.zus.pl
Fotografie: Pxhere, Pixabay

Może Cię zainteresować