×

Gigantyczne odszkodowanie dla rodziny 19-latki. Ile pieniędzy mogą otrzymać?

Gigantyczne odszkodowanie dla rodziny 19-latki. Specjaliści wyliczyli, na jaką sumę mogą liczyć najbliżsi zmarłej Basi Sz. Tak duża kwota z pewnością pomogłaby w wychowaniu dwójki dzieci, osieroconych przez nastolatkę.

Makabryczny wypadek w Katowicach

O wypadku, do którego doszło w minioną sobotę usłyszała już cała Polska. Ludzie w dalszym ciągu nie mogą dojść do siebie po tym, co się stało. Zwłaszcza, że w Internecie ukazał się makabryczny film oraz zdjęcie pokazujące zakrwawione szczątki 19-latki.

Straszna śmierć Basi Sz. wstrząsnęła wszystkimi. Pomimo wielkiej rozpaczy, rodzina zmarłej musi jednak zachować resztki spokoju, ponieważ właśnie teraz warzą się losy dzieci zmarłej 19-latki. Od tego, jak rozegrają obecną sytuację dziadkowie 2-letniej Elizy oraz 7-miesięcznego Igora będzie zależeć przyszłość maluchów. Prawnicy nie mają najmniejszych wątpliwości, że rodzinie poszkodowanej należą się duże pieniądze. 

Walka z Katowickim Zarządem Transportu Metropolitalnego na pewno nie będzie należała do najprostszych. Przedsiębiorstwo zaraz po tragedii oświadczyło, że od 2019 roku miało miejsce ponad 700 kontroli pojazdów. W tym czasie wykonano ok. 500 narkotestów. Żaden nie wykazał obecności środków odurzających wśród kierowców. W ten sposób firma chce pozbyć się odpowiedzialności za wypadek. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie testy są czułe na substancje, które choć dopuszczone do użytku, to mogą oddziaływać na psychikę i koncentrację kierowcy, np. leki psychotropowe.

odszkodowanie dla rodziny 19-latki 2
Facebook

Odszkodowanie dla rodziny 19-latki

Paweł Cyganek z PKM Katowice twierdzi, że nikt nie wiedział o tym, że kierowca leczy się tak silnymi substancjami.

Pracował u nas wcześniej, ponownie wrócił w ubiegłym roku. Jesienią przeszedł pozytywnie teksty, w tym psychologiczne. Nie informował, nas, że bierze jakieś środki.

Portal Money w oparciu o opinie specjalistów ustalił, że rodzina zmarłej Basi Sz. może liczyć na duże odszkodowanie. Pieniądze miałby wypłacić nie tylko sprawca, ale także przedsiębiorstwo komunikacyjne. Zbigniew Ćwiąkalski, adwokat i partner w kancelarii SPCG tłumaczy:

Rodzina może być oskarżycielem posiłkowym w procesie karnym. Ewentualne odszkodowanie od przedsiębiorstwa może być przyznane w odrębnym procesie cywilnym, ale trzeba wykazać jego winę.

Z kolei w opinii Michała Zacharskiego z kancelarii Dubois można się powołać na inny artykuł prawny:

Można rozważać odpowiedzialność odszkodowawczą spółki PKM Katowice będącej pracodawcą kierowcy – na zasadzie ryzyka, tj. w oderwaniu od bezprawności i winy (art. 436 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego).

odszkodowanie dla rodziny 19-latki 3
Facebook

Ile wyniesie odszkodowanie?

Zgodnie z wymienionym artykułem, odpowiedzialność ponoszą „posiadacze mechanicznych środków komunikacji napędzanych siłami przyrody”, w tym autobusów.

Patrząc z tej perspektywy, katowicka spółka nie ponosi odpowiedzialności, w sytuacji, gdy szkoda powstała wskutek działania tzw. siły wyższej, a także w przypadku wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej. Nie wyklucza to jednak odpowiedzialności kierowcy. W takim przypadku PKM Katowice i kierujący pojazdem ponoszą odpowiedzialność solidarną, a przedsiębiorstwo komunikacyjne może być dodatkowo uprawnione do tzw. roszczenia regresowego (art. 441 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego).

Prawnicy zauważają, że członkowie rodziny zmarłej 19-latki mogą ubiegać się o zwrot kosztów pogrzebu, jak również dochodzić renty np. w związku z pogorszeniem się ich sytuacji życiowej. Łukasz Zgłobicki, radca prawny w Lexperiens Kancelaria Radców Prawnych wyjaśnia:

Przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych są tak skonstruowane, że zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie (np. w przypadku zabójstwa), ale również za wyrządzone przez osoby znajdujące się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji (na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, czy też będące pod wpływem silnych leków).

Ze wstępnych szacunków prawników wynika, że odszkodowanie może wynieść ok. 100 do 150 tys. zł dla jednej osoby. Zdarza się jednak, że zadośćuczynienie jest wyższe. Na przykład w sytuacji, gdy na skutek śmierci człowieka, pozostali członkowie rodziny doznali pogorszenia warunków bytowych.

gigantyczne odszkodowanie dla rodziny 19-latki 4
Facebook
Fotografie: Facebook (miniatura wpisu), Facebook

Może Cię zainteresować

zamknij