×

Obowiązkowe maseczki w sklepach. Pojawił się nowy projekt rozporządzenia RM

Obowiązkowe maseczki w sklepach. Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia Rady Ministrów, obostrzenia mogą zostać przedłużone do 31 października 2021 r. Oznacza to, że w dalszym ciągu będziemy musieli liczyć się z ograniczeniem swobód obywatelskich.

Kontynuacja obostrzeń

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmienionego rozporządzenia dotyczącego ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z trwającego stanu epidemii. Dokument trafił już do premiera w celu złożenia podpisu.

Założenia projektu obejmują m.in. przedłużenie do 31 października 2021 r. obowiązujących w chwili obecnej ograniczeń, które zostały ustanowione w oparciu o rozporządzenie. Co więcej, w zaktualizowanym rozporządzeniu mają się znaleźć regulacje dotyczące wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobom, które przyjęły szczepionkę poza granicami Polski. W dokumencie doprecyzowano przepisy regulujące posługiwanie się unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID.

Projekt zakłada także rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mają obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy RP. Przykładowo zmiany dotkną osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem odnośnie kontaktów z małoletnim dzieckiem. Mowa tu o sytuacjach, w których dziecko przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica.

Nie oznacza to jednak, że zapanuje większa swoboda w noszeniu maseczek. Minister Niedzielski zapowiedział ostatnio, że służby będą bardziej szczegółowo weryfikować przestrzeganie wytycznych.

Będziemy wracali do ścisłego egzekwowania obowiązku noszenia maseczek przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych. Na pewno w tych regionach, gdzie mamy najwięcej zakażeń, będzie więcej obecności służb, które egzekwują ten obowiązek.

Czy to oznacza, że Polacy znów powinni obawiać się kilkudziesięciotysięcznych mandatów za brak maseczki?

obowiązkowe maseczki w sklepach
Facebook

Obowiązkowe maseczki w sklepach

W projekcie wymieniono szereg sytuacji, w których nakaz zasłaniania ust i nosa nie będzie obowiązywał. Na przykład egzaminy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych będą się odbywać bez konieczności noszenia maseczek. Niestety w dalszym ciągu wszyscy musimy zakrywać twarze, przebywając w sklepach i pomieszczeniach zamkniętych.

Nowe rozporządzenie przyniesie jednak pewne korzyści. Dzięki regulacjom nastąpi uruchomienie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich pomiędzy Polską i Ukrainą. Koleje Ukraińskie zaczną realizować połączenie Kijów – Przemyśl – Kijów. Co więcej, obowiązek wypełniania karty lokalizacyjnej przestanie obowiązywać funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania służbowe. Dokumentu nie będą musieli składać także ludzie, wobec których są wykonywane czynności takie jak np. konwojowanie.

Warto zauważyć, że podczas gdy w Polsce czwarta fala dopiero się zaczyna, w większości krajów europejskich nastąpiła już stabilizacja. Od piątku, 1 października, Portugalia przystąpiła już do luzowania obostrzeń sanitarnych, które obowiązywały od marca 2020 roku. Przywrócono funkcjonowanie dyskotek i barów. Zniesiono także ograniczenia, co do liczby gości w restauracjach. Podobnie jest w Hiszpanii, gdzie rząd wspólnoty autonomicznej Madrytu ogłosił zniesienie limitu osób w miejscach użyteczności publicznej.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy
Fotografie: Freepik (miniatura wpisu), Facebook

Może Cię zainteresować

zamknij