×

Zmiany w przepisach! Można stracić samochód za złamanie przepisów

Nie będzie litości dla pijanych kierowców. Tych, którzy wsiądą za kierownicę auta pod wpływem alkoholu, czeka utrata auta. W sytuacji, gdy auto nie będzie ich własnością, również poniosą srogie konsekwencje finansowe. Konfiskata samochodów pijanych kierowców to tylko jedna ze zmian w Kodeksie karnym, który ma zostać wyraźnie zaostrzony.

Problem nietrzeźwych kierowców utrzymuje się na polskich drogach już od wielu lat.
Każdego roku wykonywanych jest kilkanaście milionów kontroli trzeźwości, podczas których ujawnianych jest ok. 100 tys. przypadków prowadzenia po alkoholu. Tylko w pierwszym półroczu 2021 r. pijani kierowcy spowodowali niemal 700 wypadków. Pozostaje mieć nadzieję, że surowsze kary dla takich kierowców okażą się krokiem w dobrym kierunku i przyczynią do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze – powiedziała dziennik.pl Julia Langa, Yanosik Autoplac

konfiskata samochodów pijanych kierowców
Policja

Konfiskata samochodów pijanych kierowców

Koniec z pobłażaniem na drodze. Ministerstwo Sprawiedliwości wyraźnie wzięło się za prawo o ruchu drogowym. Konfiskata samochodu to rozwiązanie, które ma zostać wprowadzone przy okazji nowelizacji Kodeksu karnego. Obecnie projekt rozpatrywany jest przez stały Komitet Rady Ministrów. Za dwa tygodnie ma trafić do rządu, a następne do Sejmu.

W znacznej części prawodawstw UE przewidziany jest środek w postaci przepadku pojazdu, co zapewnia sprawne odziaływanie w zakresie przeciwdziałania tego typu przestępstwom, a w RP będzie stanowić ponadto właściwą reakcje prawnokarną na nagminność przestępstw drogowych popełnianych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – uzasadnia wydział prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości

Konfiskata samochodu jest przewidziana dla kierowców, którzy będą mieli we krwi co najmniej 1,5 promila alkoholu. Takiego samochodu nie będą mogli już odzyskać.

Samochód ma być odbierany na zawsze również osobom w stanie nietrzeźwości (bez względu na stężenie alkoholu), które doprowadziły do katastrofy w ruchu lądowym (art. 173 k.k), sprowadziły niebezpieczeństwo katastrofy (art. 174 k.k.) i doprowadziły do wypadku (art. 177 k.k.).

Dla takich przestępstw nie będzie przewidziana możliwość odstąpienia od orzeczenia przepadku w wyjątkowych wypadkach – podkreśla ministerstwo

Podobne konsekwencje czekają kierowców-recydywistów.

W przypadku popełnienia czynu z art. 178a § 4 k.k. przepadek pojazdu lub przepadek równowartości pojazdu będzie orzekany niezależnie od stopnia stanu nietrzeźwości, ze względu na szczególnie obciążające okoliczności, tj. prowadzenie pojazdu w ramach swoistej „recydywy drogowej”, nawet, jeżeli stężenie alkoholu w organizmie sprawcy było mniejsze niż 1,5 promila we krwi – oznajmia ministerstwo

konfiskata samochodów pijanych kierowców
Wikimedia Commons

Co w sytuacji, gdy samochód nie jest własnością pijanego kierowcy?

Jakie konsekwencje czekają pijanego kierowcę, który prowadził nie swój pojazd (leasing) lub współwłaścicielem jest ktoś z rodziny? W takiej sytuacji sąd ma orzekać przepadek równowartości takiego pojazdu. Oznacza to, że pijany kierowca będzie zobowiązany zapłacić tyle, ile kosztuje auto. Jeśli natomiast pijany kierowca doprowadzi do wypadku, w wyniku czego uszkodzony pojazd znacznie straciłby na wartości lub byłby bezwartościowy, sądy mają przyjmować „średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającemu zniszczonemu pojazdowi”.

Szacowanie wartości pojazdu na potrzeby określenia jego równowartości będzie się odbywać bez angażowania biegłych. Za wartość pojazdu mechanicznego dla celu orzeczenia przepadku jego równowartości przyjmowana będzie szacunkowa, średnia wartość rynkowa pojazdu odpowiadającego pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustalona w sposób określony w rozporządzeniu – na dzień popełnienia przestępstwa – zapowiada ministerstwo

konfiskata samochodów pijanych kierowców
Pixabay

Wzrośnie kara więzienia za przestępstwo prowadzenia pojazdu

Na chwilę obecną kierowcy, który prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu, grozi do 2 lat więzienia. Po nowelizacji przepisów nieodpowiedzialny kierowca może trafić za kratki nawet na 3 lata. Tyczy się to również osób prowadzących pod wpływem środków odurzających. Kara pozbawienia wolności zostanie wydłużona również dla pijanych (lub po wpływem narkotyków), którzy spowodowali wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnych (kara nie niższa niż 5 lat za kratkami) lub doprowadzili do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej (kara nie niższa niż 3 lata za kratkami).

Kierowca zawodowy po alkoholu

W przypadku pijanych kierowców zawodowych nie będzie konfiskaty samochodu oraz przepadku jego równowartości. Ministerstwo chce, aby tacy kierowcy zostali ukarani mandatem w wysokości co najmniej 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

konfiskata samochodów pijanych kierowców
Pixabay

Nowy taryfikator mandatów

Zmiany dotyczą nie tylko konfiskaty pojazdów, ale również wyższych kar finansowych. Nowelizacja przewiduje min. 2,5 tys. złotych grzywny za kolizję pod wpływem alkoholu lub działania środków odurzających. Tym, którzy nie zapłacą, grozi areszt albo ograniczenie wolności. Należy dodać również, że ci, którzy dopuszczą się tego podobnego wykroczenia w ciągu najbliższych dwóch lat, zapłacą dwukrotność pierwotnej kary – zmiana ma zacząć obowiązywać od 17 września 2022 roku. Również od tej daty za prowadzenie pojazdu po zażyciu alkoholu lub środków odurzających kierowca otrzyma 15 pkt karnych.

Przepisy zostaną zaostrzone także dla tych, którzy zdecydują się wsiąść pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na rower. W takie sytuacji grozi mandat w wysokości nawet 2500 złotych.

Źródła: www.dziennik.pl
Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu), pixabay.com

Może Cię zainteresować