×

Jak zrobić folder na hasło w systemie Windows?

Czasami bywa tak, że pragniemy niektóre informacje w formie plików schować przed oczami ciekawskich osób. Niestety, nie da się zawsze da się to zrobić zgodnie z opcjami, które oferuje nam system Windows, bowiem począwszy od wersji Windows 7, przez Windows 8, Windows 8.1 i obecnie Windows 10 opcja blokowania folderu hasłem jest niedostępna. Sprawdźmy więc, jak zrobić folder na hasło drogą okrężną.

Opcje zastępcze systemu Windows

Warto wiedzieć, że system Windows, zamiast tworzenia folderu na hasło, uruchamia trzy inne opcje, dzięki którym można dokonać schowania plików przed ciekawskim wzrokiem. Pierwsza opcja to przede wszystkim schowanie folderów, co pozwoli niektórym folderom stać się niewidocznymi. Nie jest to jednak opcja trwała – każdy może z powrotem włączyć opcję „widoczności” wszystkich folderów i plików na komputerze, a wtedy nasza tajemnica wyjdzie na jaw. Drugą z opcji jest szyfrowanie plików – wymaga ono większej wiedzy komputerowej i jest obecnie najskuteczniejszym oferowanym zabezpieczeniem, które jest dostępne bezpośrednio w systemie Windows, również Windows 10. Trzecia opcja pozwala na zyskanie do pliku dostępu tylko określonym osobom – jest ona wygodna, jeśli naszą tajemnicę z kimś dzielimy, ale oferuje średniej jakości zabezpieczenie.

jak zrobić folder na hasło

Jak zrobić folder na hasło – instrukcja krok po kroku

Oto krótka instrukcja dotycząca tego, w jaki sposób zrobić na komputerze folder zabezpieczony hasłem.
1. Stwórz w odpowiednim miejscu folder, który chcesz zabezpieczyć hasłem.
2. W folderze utwórz nowy dokument tekstowy, popularnie zwany „Notatnikiem”. Najszybciej dokonasz tego, klikając prawym przyciskiem myszy na wolnym obszarze w folderze, a potem wybierając z listy opcję „Nowy” i dalej – „Dokument tekstowy”.
3. Otwórz dokument i wklej do niego następujący tekst:

Quote:
Quote: cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Napewno chcesz Zablokowac ten folder??? (Y/N)
set/p „cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo ERROR.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder zablokowany
goto End
:UNLOCK
echo Wpisz haslo do odblokowania folderu
set/p „pass=>”
if NOT %pass%== haslo goto FAIL
attrib -h -s „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Private
echo Folder Odblokowany Pozytywnie
goto End
:FAIL
echo Nieprawidlowe haslo
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Folder Zalozony pozytywnie
goto End
:End

4. W okolicach środka kodu znajduje się pole if NOT %pass%== haslo goto FAIL – zamiast słowa „hasło” należy wpisać wybrane przez siebie hasło.
5. Następnie plik zapisujemy przez opcję „Zapisz jako”, wybierając jako typ plików „Wszystkie pliki”, zaś sam plik nazywając: locker.bat – to pozwoli nam utworzyć nową komendę w folderze.
6. Po zamknięciu pliku wchodzimy do folderu, w którym widzimy nową komendę – należy ją uruchomić, a następnie do utworzonego folderu prywatnego wkleić wszystkie pliki, które chcemy schować przed obcymi oczami. Po przeniesieniu znów otwieramy utworzony plik, przy którym pojawi się pytanie o zabezpieczenie – wybieramy opcję „Tak” (klawisz „T”) albo „Yes” (klawisz „Y”) i klikamy Enter.

W ten sposób zyskujemy nowy, ukryty folder, którego nikt nie widzi. Aby go otworzyć, należy kliknąć w utworzony plik oraz wpisać poprawne hasło.

Może Cię zainteresować

zamknij